Najnovije

HKUU „Trenk“ Nova Gradiška: Kvalitetnim aktivnostima kroz 2018. godinu

Napisao - 19/02/2018
Autorica: Helena Šokac NOVA GRADIŠKA – Članovi Hrvatske kulturno umjetničke udruge „Trenk“ Nova Gradiška u petak 16. veljače održali su Godišnju skupštinu, na kojoj je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017. godinu. Sva tijela Udruge izvijestila su kako je Udruga vrlo aktivno provela prošlu godinu, a najviše od svega, pomno su birani
Opširnije