Najnovije

Preventivna deratizacija na području grada Nova Gradiška

Napisao - 22/09/2018
NOVA GRADIŠKA, 22. rujna 2018. – Obavještavamo vas kako će tvrtka Sanatiod.o.o. po narudžbi Grada Nova Gradiška provoditi sustavnu preventivnu deratizaciju na području grada Nova Gradiška u periodu od 25.09. do 29.09.2018. godine. Deratizacija će se provoditi preparatima; brodilon žitni mamak; brodilon blok; brodilon parafinski blok. Navedeni preparati su ekološki prihvatljivi te nisu štetni za
Opširnije