Najnovije

Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene

Autor - 22/09/2020
Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije. Izmjene u odnosu na ranije verzije:  otpust iz izolacije temelji se prvenstveno na kliničkoj slici, a iznimno na temelju negativnog PCR nalaza; izolacija asimptomatskog PCR pozitivnog bolesnika skraćuje se s 14 na 10 dana od uzimanja brisa koji je PCR pozitivan
Opširnije