BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA: Predstavljen plan djelovanja Civilne zaštite

377 0

Autor bpz.hr

Slavonski Brod, 23. srpnja 2020. –  U velikoj vijećnici županijske uprave  predstavljen je Plan djelovanja Civilne zaštite koju je izradila tvrtka „IN konzalting d.o.o.” iz Slavonskog Broda. Imajući na umu trenutnu situaciju, shvaćamo kolika je važnost pravovremenog i umreženog djelovanja u području Civilne zaštite,  ovaj dokument  ima sve vitalne informacije  na jednom mjestu s ciljem lakšeg logističkog postupanja i djelovanja operativnih postrojbi.  Uz Ivana Nožinu iz spomenute tvrtke  predstavljanu  su nazočili  župan Danijel Marušić i njegov zamjenik Stjepan Bošnjaković.

Kako je na današnjem sastanku prilikom predstavljanja Plana kazao Ivan Nožina Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Zakonom o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 118/2018),  uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Zakonom su propisana ograničenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama i pokretninama radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Temeljem članka 17. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, izrađuje se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) propisan je Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17).

Velika novina su i web gis karte koje su sastavni dio Plana, a put njih se na jednostavan i interaktivan način može doći do svih vitalnih informacija koje su potrebne za brzo djelovanje prilikom potencijalnih ugroza. U njima su sadržani podaci i informacije o prometnicama, potencijalnim uzročnicima katastrofa, taktičko- tehničke i logističke podatke, područjima potencijalnih ugroza prema različitim procjenama i još mnogo toga što bi u ovakvim situacijama trebalo uvelike olakšati posao žurnim službama,

Related Post

Poginuo Josip Čaić (28) iz Vrbja

Autor - 05/02/2018 0
VRBJE – Nakon završenog policijskog očevida Policijska uprava brodsko-posavska izdala je dodatno priopćenje u vezi prometne nesreće i smrtnog stradavanja…