kONTAKT TEL. BROJEVI I E-MAIL ADRESE

Autor - 07/10/2011

Nakladnik: NOVOGRADIŠKI GODIŠNJAK t.o. Za informiranje i izdavačku djelatnost Zagrebačka 18 35000 NOVA GRADIŠKA Matični broj Žiro račun HR0323600001102742003 Zagrebačka banka d.d. Telefon/ fax: 035 351 064 Glavni urednik: Franjo Samardžić: 091/256-0001 Jakša Samardžić: 098/961-21-73 REDAKCIJA: 035/351-064 e-mail adrese: franjo.samardzic@sb.t-com.hr 1novagra@gmail.com    

Opširnije