DAMIRGMAJNIĆ PONOVNO PREDSJEDNIK

444 0

21. listopada 2011. – Večeras je održana izborna godišnja skupština

Društva za športsku rekreaciju Nova Gradiška pod vodstvom dosadašnjeg predsjednika Damira Gmajnića.

Prije početka skupštine odana je minutom šutnje počast dvojici preminulih članova Mikanoviću i Vrebcu. Nakon uvodnog pozdravnog govora predsjednika Gmajnića, gdje je posebno pozdravio predsjednika Saveza športova Nova Gradiška Borislava Vidošića i u ime sredstava javnog informiranja Ivu Petranovića, kao i sve nazočne članove, izvršen je izbor radnih tijela skupštine. Potom je tajnik DŠR Nova Gradiška Miroslav Samardžija iznio iscrpno izvješće o brojnim akcijama i djelatnosti Društva u 2010 i 2011. godini. Među ostalim, posebno je naglasio aktivnosti društva na lokalnim programskim zadacima koji su bili vrlo uspješni a počeli su već početkom veljače i trajali sve do jesenskih dana protekle i ove godine. Naročito je istakao akcije na lokalnoj razini kao što su aktivnosti u Sportsko-rekreacijskom centru na Strmcu u brojnim diciplinama od pješačenja do sportskih igara u nogometu, košarci, odbojci, šahu, belotu i košarkaškim tricama.

Od suradnje s ostalim društvima rekreacije najintenzivnija je suradnja sa društvom iz Gornjih Bogićevaca, gdje postoji vrlo bliska suradnja i bezbroj vidova djelatnosti i uzajamnog pomaganja, osobito u organizacijskim obvezama pri susretima. Posebni pozitivni pomaci su u aktivnostima u Biogradu gdje su zajednički organizirali u suradnji sa Ina nafta plinom iz Novske i prijateljskim društvom iz Jajca troboje u tradicionalnim rekreacijskim i sportskim disciplinama na opće zadovoljstvo u nadi da se ta suradnja produbi i eventualno proširi.

Istakao je napredak u plaćanu članarine, koja sada teče uredno, te je izvijestio da je održano 8 sjednica izvršnog odbora i dvije izvanredne radi organizacije odlaska na državna natjecanja.

Naglasio je da je za ovu godinu utvrđen termin dana pješaćenja na Strmcu 30. omj., kada se obično godinama održavala i godišnja skupština, ali ove godine obzirom da je izborna održana je u Novoj Gradiški, a uz Dan pješačenja bit će upriličeni drugi rekreacijski sadržaji na Strmcu.

Blagajnik Mato Sorić je podnio blagajnička izvješća za obje godine, gdje je nakon specifikacije utroška i prijama sredstava konstatirao da je prihod u 2010. godini bio 27.881 kuna, a rashod 13.965, pa je ostatak prenesen kao suficit u ovu godinu kada je do sada u nepotpunoj kalendarskoj godini prihodovano iz raznih izvora 16.980 kuna a rashodovano 10.271 kuna, tako da je trenutačni saldo do skupštine u pozitivi za cca 6.700 kuna. Dr. Radomir Dumičić je iznio izvješće Nadzornog odbora gdje je naglasio da je Društvo radilo sukladno pozitivnim zakonskim propisima i u najboljem radu, osobito o raspolaganju sredstvima.

Predsjednik Damir Gmajnić je nakon podnijetih izvješća zatražio usvajanje svih izvješća što su skupštinari aklamacijom jednoglasno prihvatili. Nakon toga prije davanja razrješnice dosadašnjem Izvršnom i Nadzornom odboru riječ je uzeo dosadašnji predsjednik Gmajnić koji je rekapitulirao svoj rad i rad Društva u protekle 4 godine njegova mandata, te je evocirao po godinama dostignuća i učinke suradnika i postignute bitne rezultate. Govorio je o poteškoćama, ali i o podršci koju su imali od Grada, Saveza športova i pojedinih društvenih i strukovnih organizacija u realizaciji brojn

ih aktivnosti koje je Društvo imalo. Također je parcijalno iznio glavne aktivnosti i uspješne realizacije zacrtanih programa u Biogradu, Gornjim Bogićevcima, na Strmcu i drugdje, te velike uspjehe stolnotenisača Brnčića i Kuharića i ostalih natjecatelja na raznim akcijama. Posebno je naglasio da iduće godine Društvo će proslaviti 50. obljetnicu postojanja pa će se za tu priliku spremiti posebni program raznih rekreacijskih, zabavnih i sportskih susreta na Strmcu.

Nakon izlaganja predsjednik Gmajnić je stavio mandat na raspolaganje, pa je iznio stav Izvršnog odbora da mu se povjeri još jedan četverogodišnji mandat, a na upit dali ima protukandidata, javio se Josip Madžo koji je predložio Zlatka Magića.

Skupštinari su se izjasnili da on nije nazočan skupštini i da nije podastro skupštinarima Plan i program te financiski plan, pa je kao kandidat odbijen. Nakon toga je izvršeno glasovanje aklamacijom pa je ponovno izabran Damir Gmajnić za novog predsjednika.

Za Gmajnića je bilo 24 skupštinara, od 26 nazočnih, a 2 glasa su bila protiv (Gmajnić i Madžo).

Novi predsjednik se zahvalio potom na izboru te kao mandator predložio je, a skupština usvojila, ovaj sastav Izvršnog i Nadzornog odbora.

U Izvršni odbor (7) izabrani su: Damir Gmajnić, Drago Vrbanić, Jozo Bungić, Branko Ratković, Zdravko Konjić, Borislav Vidošić, Branko Madunić, a u Nadzorni odbor: Dr. Radomir Dumičić,Antun Laktašić i Vladimir Bošnjak.

Za dopredsjednika je izabran Drago Vrbanić, tajnika Miroslav Samardžija, a za blagajnika Mato Sorić.

Na prvoj sjednici će se izabrati i pojedine komisije. Nakon toga predjednik Gmajnić je obrazložio Program rada i Financijski plan za 2012. godinu koji je usvojen jednoglasno.

U Različitom se vodila opširna rasprava o nekim stavkama Statuta, zatim o aktualnim pitanjima iz natjecanja i razjasnili određeni nesporazumi. Nakon dvosatnog rada skupštine predsjednik je zaključio izbornu skupštinu, zahvalio se nazočnima i ponudio domjenak u društvenim prostorijama.

 

Na slici novi (stari) predsjednik damir Gmajnić.

Related Post