DAN OPĆINE REŠETARI – Slavlje u ljepšoj, ugodnijoj i razvijenijoj općini

668 0

REŠETARI, 26. svibnja 2011. – Dan općine Rešetari i ove je godine obilježen brojnim događanjima 20. i 21. svibnja 2011. godine.  Središnji događaj bila je svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su dodijeljena godišnja općinska priznanja. Bila je to i prilika da se govori o postignućima, ali i programima čijom će se realizacijom nastojati u što većoj mjeri

poboljšati život stanovništva u svim mjestima na području općine. Prije sjednice u rad je puštena crpna stanica u Adžamovcima i položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom rastu.

Izgradnja infrastrukture, razvoj gospodarstva i zapošljavanje

 

– Postojeće vodstvo Općine Rešetari nalazi se tek u drugoj godini obnašanja mandata, te unatoč napretku koji smo ostvarili, puno toga je pred nama i uvjerena sam da uz malo dobre volje i puno rada možemo odraditi dobar posao do isteka mandata.

Raduje me što smo na razini Općine postavili temelje za buduću suradnju sa susjednim jedinicama lokalne i područne samouprave, a posebno s Gradom Nova Gradiška. U ostvarivanju zajedničkih ciljeva i razvoja cjelokupnog područja (južna obilaznica, budući biološki pročistač, kanalizacija, vodovod i poduzetnička zona), vjerujem da će se suradnja i prijateljski odnosi i dalje razvijati na zadovoljstvo svih nas.

Tijekom proteklog razdoblja Općinsko vijeće donijelo je niz odluka na održanih 8 sjednica u posljednjih godinu dana. Izdvojila bih nekoliko, koje smatram najznačajnijima:

– Odluka o izmjenama Prostornog plana uređenja Općine

– Odluka o izradi UPU-a poduzetničke zone “Rešetari 2”

– Odluka o osnivanju komunalnog pogona Općine Rešetari

– Odluka o osnivanje dječjeg vrtića na području Općine Rešetari

– Odluka o grobljima Općine Rešetari

– Odluka o komunalnom redu Općine Rešetari

– Odluka o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i izmjene Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te niz drugih odluka koje su od značaja za razvoj naše Općine.

Osobno, smatram da je uz Odluku o izmjenama Prostornog plana i planiranje poduzetničke zone, Odluka o izradi Plana i procjene sustava zaštite i spašavanja građana i ljudskih dobara jedna od najznačajnijih odluka.

 

Vizija razvoja

 

No, unatoč nizu promjena i željama za napretkom, budućnost je teško predvidjeti, ukoliko se ne definiraju osnovni ciljevi i vizija razvoja naše općine. I u tom segmentu učinili smo značajan iskorak izradom strateških i razvojnih dokumenata na čiju implementaciju se trebamo u što većoj mjeri koncentrirati.

Nažalost, izgubili smo dosta vremena i propušteno vrijeme teško je nadoknaditi, ali nije nemoguće. Posebice kada se uzme u obzir da se nalazimo na pragu ulaska u EU, te da uz kvalitetne projekte i suradnju sa regionalnom i nacionalnom vlasti, možemo ostvariti financijsku potporu za brojne projekte. Do sada smo realizirali niz projekata, prije svega zahvaljujući zdušnom radu načelnika i njegovog zamjenika, uz svesrdnu potporu Općinskog vijeća, na čemu im se od srca zahvaljujem, te moram istaknuti da smo kao Općina spremni do konca godine započeti s provedbom novih i još kvalitetnijih projekata – kazala je, uz ostalo, predsjednica Vijeća Milka Perković.  

Zlatko Aga, načelnik: Povjerenje na izborima dobili su ljudi koji rade za dobrobit svih građana

 

– Kao čelna osoba, reći da sam razočaran onim što je Općina Rešetari dosada ostvarila kao lokalna samouprava prestrogo je i previše kritično. Možda smo naprosto previše očekivali. Na početku ovoga mandata bio sam veliki optimist, ali vrijeme je pokazalo da ta očekivanja možda niti nisu bila realna. Iz osobne perspektive, ipak smatram da smo morali biti promišljeniji i pametniji. Tada bi i rezultati bili bolji.

Okupljeni danas, na 18. obljetnici osnivanja općine Rešetari, nadahnuti ljepotom, tradicijom, kulturom i skladnim suživotom, smatram da ipak imamo razloga za slavlje. Jer ovogodišnji Dan Općine slavimo u još ljepšoj, ugodnijoj i razvijenijoj općini.

 

Potpora građana

 

Svakako da su lokalni izbori 2009. godine bili izuzetno značajan događaj jer je građanima po prvi puta omogućen neposredan izbor načelnika, te posredno članova Općinskog vijeća. Volja građana općine Rešetari bila je potpuno nedvosmislena: povjerenje su iskazali ljudima koji su i do sada uspješno radili na dobrobit svojih sugrađana.

U svoje osobno ime, te u ime zamjenika načelnika želim zahvaliti građanima na pruženoj potpori. Siguran sam da ćemo opravdati ogromno povjerenje koje su nam iskazali, kao i odgovornost za budućnost Općine Rešetari. Općinom kao lokalnom samoupravom nastojimo upravljati odgovorno i transparentno, kao što to činimo i sa svojim vlastitim obiteljima. Jer kako drugačije nazvati općinu od 5 tisuća duša, nego svojom obitelji. Gospodarska kriza koja je posljednje dvije godine vrlo negativno utjecala na daleko razvijenija područja, nije mimoišla niti našu općinu. Međutim, ipak smo uspjeli osigurati nesmetan rad Općinske uprave, komunalnog pogona, te smo do današnjeg dana gotovo u potpunosti podmirili većinu financijskih potraživanja.

 

Ublažavanje posljedica gospodarske krize

 

Među prvim smo općinama koje su konkretnim mjerama u proračunu nastojali ublažiti posljedice gospodarske krize. Tako smo u rebalansu proračuna krajem 2010. godine umanjili kao i uravnotežili izdatke s prihodima općine, kao i neplaćene obveze građana i pravnih osoba koje su prešle limite proračuna općine što iznose preko 3 milijuna kuna. S druge strane, od 1999. godine nismo povećavali cijene komunalnih usluga te smo pripadali općinama s jednom od najnižih cijena komunalnog doprinosa i naknada, te iako smo čvrsto nastojali održati cijenu usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, na koncu smo bili primorani uskladiti standarde sukladno Zakonu o komunalnom otpadu.

Otkako je osnovana Općina Rešetari, nastojali smo sačuvati naše sugrađane od uvođenja raznih davanja i povećanja nameta kako ih ne bismo financijski preopteretili, te zaštitili standard života, iako to nije niti malo lako, jer je svega 10 % građana na području Općine zaposleno. U kontekstu zaposlenosti, ovim putem želim se javno zahvaliti svim našim gospodarskim subjektima koji su uložili velike napore da sačuvaju svako pojedino radno mjesto, a posebice tvornici kože „Psunj“ koja broji 100 zaposlenih, te tvrtci ˝Drvo Slišurić˝ koja broji 35 zaposlenih.

 

Pozornost djeci i mladeži

 

Naša općina je po mnogo čemu jedinstvena pa tako i po ulaganjima u osiguravanje raznolikih društvenih aktivnosti i standarda, te skrbi o najpotrebitijima. Prije svega željeli smo osigurati sve preduvjete za ostanak mladih obitelji na području Općine, te smo u sklopu djelovanja DND osnovali dječju igraonicu, a potom proveli i formalno pravni postupak osnivanja dječjeg vrtića, s vrlo prihvatljivom cijenom usluga. Riješili smo i prijevoz srednjoškolaca, posebnom autobusnom linijom s područja općine bez ičije pomoći sa strane. Također, stipendijama smo potpomogli školovanje 8 studenata na visokoobrazovnim institucijama.

 

Socijalna osjetljivost, obrazovanje i razvoj školstva

 

Naša Općinska uprava nastoji razvijati socijalno osjetljivo društvo u kojoj je svaki problem ili teškoća naših mještana naša zajednička briga, pogotovo u ovim teškim vremenima. Našim sugrađanima kojima je pomoć potrebna i koji se nerijetko suočavaju sa životnim nedaćama, namijenili smo općinski socijalni program koji, nažalost, svake godine proširujemo.

Posebna skrb usmjerena je sustavu obrazovanja, od sufinanciranja raznih programa osnovnih škola, srednjoškolaca, kao i svih događanja koja okupljaju mlade. Zahvaljujemo se osnivaču osnovnih škola što je u prošlom razdoblju uložio dodatna sredstva kako bi naša djeca boravila u što ugodnijem prostoru osnovnih škola, kao i započetom projektiranju nove osnovne škole u Rešetarima.

Zdravstvena zaštita također je jedan od prioriteta našeg djelovanja. Ponosni smo što je općina prije nekoliko godina dobila novoizgrađenu ambulantu Doma zdravlja, kao i liječnike koji skrbe o zdravlju cjelokupne zajednice i svih građana. Zahvaljujem se našim liječnicama, te ćemo i dalje nastojati zajedničkim radom unaprijediti razinu zdravstvene zaštite.

Također, našim smo sportskim klubovima omogućili nesmetan rad, čije potrebe (s obzirom da imamo registrirana 4 nogometna kluba) nije lako zadovoljiti. Zahvaljujemo se svim našim organizacijama i udrugama koje kvalitetom svoga rada i programima doprinose razvitku naše Općine. S ponosom ističemo da smo multinacionalna općina u kojoj u zajedništvu i slozi žive zajednice koje su dale nemjeriv doprinos razvoja svoje općine.

 

Kriza prilika za novi početak

 

Smatram da je ova kriza prilika za novi početak Općine Rešetari. Neki se u vremenima kada zapušu jaki vjetrovi sakriju iza čvrstog zida čekajući da jednostavno prođe, a oni hrabri razapnu jedra da brže zaplove naprijed. Uvjeren sam da naša općina spada u ovu drugu skupinu. Iako je naša Općina uzor mnogima u segmentu prometne infrastrukture, još uvijek ista ta infrastruktura predstavlja naš najveći izazov u kontekstu održavanja, uređenosti svih cesta, poljskih putova, nerazvrstanih cesta, županijskih, državnih kao i auto-cesta. Sve su nerazvrstane ceste kroz zadnje 3 – 4 godine asfaltirane, a sveukupno je bilo neasfaltirano oko 10 km cesta. Preostala je tek jedna dionica neasfaltirane županijske ceste u dužini 1200 m koja je u fazi projektiranja. Također je u fazi projektiranja kao i ishođenja lokacijske dozvole gradnja nogostupa Adžamovci – Zapolje. Ovim dvama projektima uvelike bi se riješio problem u naseljenijim područjima općine Rešetari. Dakako, moram spomenuti i izgradnju južne obilaznice Nove Gradiške koja prolazi našim područjem u dužini 1700 m koja je u fazi ishođenja potvrde glavnog projekta, a čija izgradnja bi trebala započeti tijekom 2012. godine. Upravo navedena cesta će biti poveznica naše gospodarske zone s Novom Gradiškom i autocestom.

 

Podizanje društvenog standarda

 

Općina Rešetari nastoji graditi svoju budućnost u duhu bogate tradicije, a istovremeno odgovoriti svim zahtjevima modernoga doba. Težište stavljamo na podizanje društvenog standarda i uređenje općine, rješavanje prostornih problema, očuvanje kulturne baštine, održivi razvoj i naravno zaštitu okoliša. Jedna smo od općina koja provodi pripreme i projektiranje sanacije zatvorenog odlagališta otpada Grada Nove Gradiške. Također projektiramo i planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta za područje općine Rešetari.

No, ispred nas je možda i najveći projekt u novijoj povijesti ovoga kraja koji se provodi u suradnji sa Gradom Nova Gradiška i Općinom Cernik, a to je izgradnja sustava odvodnje naselje Rešetari, koji obuhvaća više od 27 km mreže sustava odvodnje, izgradnju 3 crpne stanice, kao i izgradnje uređaja za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda kao jedinstvenog sustava odvodnje. Također, u tijeku je projektiranje sustava odvodnje za ostalih 6 naselja naše općine, te završetak kao i ishođenje pripadajućih dozvola očekujemo do jeseni ove godine. Drugi po važnosti infrastrukturni projekt je sustav vodoopskrbe, koji će ove godine biti izgrađen na području dva naselja – Gunjavci i Drežnik, zajedno sa plinskom mrežom. Potpunu izgradnju vodovodne i plinske mreže očekujemo do konca 2012. godine kao i puštanje u rad vodospremnika kapaciteta 1500 m3 koji je izgrađen u naselju Rešetari. Time bi svakom domaćinstvu bilo omogućeno da se priključi i na vodovodnu i na plinsku mrežu, što će uvelike unaprijediti kvalitetu života na području općine.

 

Poduzetnička zona

 

Općina Rešetari ušla je u završnu fazu izrade UPU-a poduzetničke zone uz izmjene prostorno planske dokumentacije. Započet je proces projektiranja infrastrukture unutar zone, te pregovori s potencijalnim investitorima. Ulaganja u zonu treba intenzivirati na najveću razinu kako bi ove godine završili cjelokupnu projektnu dokumentaciju, te se pripremili za izgradnju infrastrukture unutar zone u 2012. godini. Pri svemu tome nismo zaboravili ni naše mjesne odbore jer je jedna od naših temeljnih odrednica postizanje ista razina kvalitete života u svim naseljima, a ne samo u centralnom naselju Rešetari. Stoga ćemo, kao i do sada nastaviti s izgradnjom polivalentnih dječjih igrališta, te također i s uređenjem mjesnih domova.

 

Zajedništvom do boljeg života

 

Nastojimo pozitivno mijenjati našu općinu, a da njen identitet i tradicija ostanu isti. Jer, identitet općine Rešetari je identitet svih mještana 7 naselja.

Zahvalni smo svima koji pridonose našem razvoju, ponajprije našim mještanima koji su nam to omogućili i zbog kojih smo ovdje, zahvaljujem se našem Općinskom vijeću, svim tvrtkama s kojima surađujemo kao i ustanovama, te suradnicima na njihovom zalaganju i rezultatima, a sve u korist boljitka općine i naših mještana. Ovom se prilikom želim zahvaliti i privatnom sektoru na njihovom doprinosu razvoju Općine te ih ujedno pozivam da se još jače uključe u buduće projekte. Želim se s ovog mjesta zahvaliti centralnoj vlasti na njihovoj dosadašnjoj potpori i razumijevanju, posebno Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ponajviše Hrvatskim vodama, VGI Sava, kao i svima ostalima. Zahvaljujem se i našoj županiji koja ulaže maksimalne napore u pomoći jednoj od 26 općina. Ovo je dan kada Općina svojim sugrađanima daje do znanja da cijeni njihov trud i napor za boljitak svoje općine, kako ga prepoznaje i nagrađuje. Stoga upućujem i čestitke današnjim laureatima. Općina je postala punoljetna, svi smo njeno djelo, ali i njeni graditelji. Njeni smo baštinici i istovremeno dužnici. Svjesni činjenice da se nikada nećemo moći odužiti općini koja nam je dala svoju pripadnost, danas i uvijek imamo razloge za slavlje i ponos što njoj pripadamo – naveo je u izvješću načelnik Zlatko Aga. Na svečanoj sjednici nazočni su bili brojni uzvanici među kojima državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja — , zamjenici župana Ružica Vidaković i Davor Vlaović, predsjednik HSLS-a Darinko Kosor, izaslanstva prijateljskih gradova Hrvatske Kostajnice, Gline, Kutine i Nove Gradiške, prijateljskih općina Kanfanar, Davor i Vrbje. 

 

PRIZNANJA ZA DAN OPĆINE REŠETARI 2011.G.

 

ZAHVALINCA Općine Rešetari dodjeljuje se:

1. Stanku Janiću, dipl. ing., državnom tajniku Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, za veliki doprinos razvoju, napretku i promicanju ugleda Općine Rešetari.

2. Regionalnom vodovodu Davor-Nova Gradiška, Davor, za doprinos razvoju i napretku Općine Rešetari.

 

PLAKETA općine Rešetari dodjeljuje se:

1. Gospodinu Ivanu Dautoviću, prof. posmrtno za promicanje obrazovanja i športa na području općine Rešetari

2. Gospodinu Stjepanu Bencetiću, mještaninu Općine Rešetari iz Rešetara na privremenom radu u Njemačkoj za doprinos u razvoju gospodarstva.

3. KUD-u Drežnik za doprinos u promicanju kulture na području općine Rešetari

 

GRB općine Rešetari dodjeljuje se:

1. „Društvu naša djeca Rešetari“. kao znak zahvalnosti za doprinos razvoju i napretku predškolskog odgoja na području općine Rešetari.

2. mr. sc. Pavi Šašlinu, načelniku Odjela za posebne programe regionalnog razvoja u Upravi za regionalnu i lokalnu infrastrukturu, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

U znak zahvalnosti za veliki doprinos razvoju, napretku i promicanju ugleda Općine Rešetari.  

 

Related Post