Domu zdravlja Dr. „Andrija Štampar“ uskraćena ljekarnička djelatnost, a odobrena palijativna skrb

1460 0

SLAVONSKI BROD, 19. prosinac 2018. – – Skupština Brodsko-posavske županije na jučer održanoj sjednici stavila je izvan snage odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Dr. „Andrija Štampar“ na ljekarničku djelatnost jer ona nije sukladna Zakonu o ustanovama , Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ljekarništvu. Na sada poništenu odluku očitovalo se Ministarstvo zdravstva i obrazložilo da ljekarničke djelatnosti nisu predviđene u domovima zdravlja osim u slučaju preuzimanja ljekarničkih jedinica koje su bile u zakup kod zdravstvenih ustanova. Dom zdravlja daje u zakup prostor privatnim ljekarničkim ustanovama u Novoj Kapeli i Okučanima pe se smatralo da i on može imati ljekarničku djelatnost.

Naime, 9. srpnja Županijska Skupština je donijela odluku kojom se djelatnost Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ proširuje na palijativnu skrb i ljekarničku djelatnost. Novom odlukom djelatnost Doma zdravlja se proširuje samo na palijativnu skrb.

Related Post

IZBORI ZA EU PARLAMENT

Autor - 09/04/2013 0
((Ovo je kružna poruka Petra Bašića, kandidata za hrvatskog zastupnika na izborima za EU parlament 14.4.2013. Namjera pošiljatelja je upoznati…