GRAD NOVA GRADIŠKA

291 0

NOVA GRADIŠKA – Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, broj 4/15), Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Grada Nove Gradiške na prijedlog Gradonačelnika Grada Nove Gradiške, raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim  učenicima/studentima školske/akademske godine 2016/2017.

s područja grada Nove Gradiške

 

I

Za školsku/akademsku 2016/2017 godinu dodijeliti će se:

5 (pet ) stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju izvan grada Nove Gradiške,

 

5 (pet ) stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja,

5 (pet ) stipendija za studente koji se ne školuju za deficitarna zanimanja (ostali),

5 (pet ) stipendija za studente nadarene sportaše.

Visina stipendije iznosi:

 • za učenike 400,00 kuna mjesečno,
 • za studente 600,00 kuna mjesečno.

 

II

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju:

redoviti  učenici srednjih škola koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani RH s mjestom prebivališta na području grada Nove Gradiške,
 • da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan grada Nove Gradiške,
 • da imaju najmanje prosječnu ocjenu prethodna dva razreda školovanja 4,5,
 • da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u protekla tri mjeseca ne prelazi 30% od prosječne neto plaće u RH u prošloj godini (1.713,30 kn)

 

redoviti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani RH s mjestom prebivališta u gradu Nova Gradiška,
 • da su redoviti studenti stručnog ili sveučilišnoga preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnoga studija u Republici Hrvatskoj,
 • da studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života,
 • da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% od prosječne neto plaće u prošloj godini (1.713,30 kn).
 • da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanje prosječnu ocjenu trećeg i četvrtog razreda srednje škole 4,00, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

Deficitarna zanimanja su:

Stručni studij: strojarstvo, građevinarstvo, sestrinstvo, elektrotehnika.

Sveučilišni studij: strojarstvo, farmacija, anglistika, germanistika, građevinarstvo, elektrotehnika, arhitektura, informatika, računarstvo, pedagogija,   matematika, fizika, medicina, dentalna medicina, rehabilitacija, logopedija, socijalna pedagogija, kemija, psihologija, veterinarska medicina, geodezija i geoinformatika i drvna tehnologija.

 

 • da studenti prve godine studija koji se ne prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanje prosječnu ocjenu trećeg i četvrtog razreda srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

 

 • da studenti – nadareni sportaši prve godine studija imaju najmanje prosječnu ocjenu trećeg i četvrtog razreda srednje škole 4,00 a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

 

 

III

Kriteriji za dodjelu stipendija za učenike:

 • opći uspjeh,
 • materijalni status,
 • sudjelovanje roditelja/staratelja,u Domovinskom ratu ,
 • socijalni status,
 • natjecanje, nagrade i priznanja tijekom školovanja.
 • deficitarnost zanimanja

Deficitarna zanimanja su:

Trogodišnji srednjoškolski: zidar/zidarica, monter/monterka suhe gradnje, tesar/tesarica, armirač/armiračica, izolater/izolaterka, stolar/stolarica, konobar/konobarica, kuhar/kuharica, mesar/mesarica, pekar/pekarica, slastičar/slastičarka, keramičar-oblagač/keramičarka/oblagačica, zavarivač/zavarivačica.,automehaničar/automehaničarka, autoelektričar/autoelektričarka, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, plinoinstalater/plinoinstalaterka, vozač/vozačica motornih vozila, vodoinstalater/vodoinstalaterka, autolimar/autolimarica, autolakirer/autolakirerica, krojač/krojačica, tapetar/tapetarka, bravar/bravarica i obrađivač/obrađivačica odvajanjem materijala.

Četverogodišnji srednoškolski: zubotehničar/zubotehničarka, farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

 

(Kandidat koji se školuje za deficitarna zanimanja ostvaruje dodatnih 20 bodova.)

 

IV

Kriteriji za dodjelu stipendija za studente po osnovi deficitarnosti:

 • opći uspjeh,
 • deficitarnost zanimanja,
 • materijalni status,
 • sudjelovanje roditelja/staratelja,u Domovinskom ratu ,
 • socijalni status,
 • natjecanje, nagrade i priznanja tijekom školovanja.

 

V

Kriteriji za dodjelu stipendija za studente koji se ne prijavljuju po osnovi deficitarnosti

 • opći uspjeh,
 • materijalni status
 • sudjelovanje roditelja/staratelja,u Domovinskom ratu ,
 • socijalni status,
 • natjecanje, nagrade i priznanja tijekom školovanja.

VI

Kriteriji za dodjelu stipendija za studente – nadarene sportaše

 

 • opći uspjeh,
 • materijalni status,
 • sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu ,
 • socijalni status,
 • postignuti sportski rezultati.

VII

Prijave se podnose popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Uredu za gradsku samoupravu Grada Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava br. 1. soba 50, II kat ili na web stranici Grada Nove Gradiške (www.novagradiska.hr).

Popunjene prijave i dokumentacija predaju se osobno u Uredu za gradsku samoupravu radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte s naznakom: Natječaj za stipendije- učenici, Natječaj za stipendije – deficitarna zanimanja ili Natječaj za stipendije koja nisu deficitarna zanimnja- (ostali) ili Natječaj za stipendije- nadareni sportaši na adresu:

 

Grad Nova Gradiška

Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Nove Gradiška

Trg kralja Tomislava br. 1., 35400 Nova Gradiška

 

NEPOTPUNO POPUNJENE I  PRIJAVE U KOJIMA SE NE ODREDI ZA KOJU VRSTU STIPENDIJE SE TRAŽI STIPENDIJA  I NE POTPISANE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

VIII

Uz prijavu (molbu) treba priložiti sljedeće dokumente:

 • potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 • domovnicu (preslika),
 • potvrdu o upisu na redovno školovanje u 2016./2017.,
 • svjedodžbe zadnja dva razreda školovanja (za učenike srednje škole i studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,
 • službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna tri mjeseca ili potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja – staratelja izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave,
 • dokaz o drugim socijalnim prilikama (bez jednog ili oba roditelja-staratelja, iz obitelji sa troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju).

 

IX

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

 

X

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Nove Gradiške u skladu sa Odlukom o uvjetima, kriterijima, postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške utvrditi će Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Nova Gradiška objaviti će se na web stranici Grada Nove Gradiške i putem obavijesti kandidatima.

U roku od 8 dana od objavljivanja Liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu.

Prigovor se upućuje Gradonačelniku putem Ureda za gradsku samoupravu.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

XI

Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendije sklopit će se Ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže utvrđuju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, sukladno odredbama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške.

 

XII

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira.

 

XIII

Nakon završetka Natječaja priloženi dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

PREDSJEDNICA

Vesna Đapić, v.r.

 

Related Post

OBAVIJEST SLAVČE

Autor - 31/07/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 31. srpanj 2013. – Prema preliminarnim rezultatima analize vode za piće na uzorcima uzetim 29.7.2013. na području Nove…