Grad Nova Gradiška ustrojava evidenciju pasa

1844 0

POPIS PASA: Grad Nova Gradiška ustrojava evidenciju pasa na području grada, Kovačevca, Prvče i Ljupine

Popis pasa služi isključivo u svrhu evidencije koju je Grad dužan voditi, a vlasnici nečipiranih pasa neće biti sankcionirani

Autor Franjo Samardžić, Foto Jakša Samardžić
NOVA GRADIŠKA, 26. svibnja 2020. – Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti će ustrojiti evidenciju pasa u svim kućanstvima na području grada i prigradskih naselja sukladno članku 94. Zakona o zaštiti pasa.

Sa popisom pasa će se započeti 1. lipnja 2020. godine, a obavljati će ga komunalni redar i ovlaštena osoba.
Popis pasa planira se obaviti u roku od tri mjeseca.

-Napominjemo da popis pasa služi isključivo u svrhu evidencije koju je Grad dužan voditi, te da vlasnici nečipiranih pasa neće biti sankcionirani.

Popis u kućanstvu trajat će vrlo kratko, poštujući pri tome pravila fizičkog distanciranja, kao i sve ostale preporuke HZJZ-a.

Molimo građane da u tom periodu omoguće pristup komunalnom redaru i od komunalnog redara ovlaštenoj osobi.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji- navodi u obavijesti v.d. pročelnika ureda Goran Tomljanović.

Related Post