HITNA MEDICINSKA POMOĆ IZDVAJA SE IZ DOMOVA ZDRAVLJA I POSTAJE SAMOSTALNA DJELATNOST

1144 0

NOVA GRADIŠKA, 5. veljače 2011. – Djelatnost hitne medicine na području Brodsko-posavske županije obavljaju domovi zdravlja kao svoju redovnu djelatnost. Uz brodski, to je i Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška. Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine propisana je obveza jedinica područne

(regionalne) samouprave da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona osnuju Zavod za hitnu medicinu kao novu ustanovu.

 

Županijski Zavod za hitnu medicinu

 

Krajem prošle godine Skupština Brodsko-posavske županije donijela je odluku o osnivanju županijskog Zavoda za hitnu medicinu i za privremenu ravnateljicu imenovala Jelenu Adrović, dip. jur.. Prošli tjedan su župan Danijel Marušić i zamjenica župana Ružica Vidaković, održali radni sastanak s voditeljima zdravstvenih ustanova među kojima su bili dr. Zoran Jukić, ravnatelj Opće bolnice Nova Gradiška i Zdravko Grabundžija, pravnik u Domu zdravlja. Razmotren je prijedlog mreže hitne medicinske pomoći za Brodsko-posavsku županiju i prijedlog sporazuma o načinu korištenja i raspolaganja prostorom i opremom koja se koristi za obavljanje djelatnosti hitne medicinske pomoći.

 

Ispostava u Novoj Gradiški

 

Cilj je projekta koji provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, pa tako i Brodsko-posavske županije i njenih zdravstvenih ustanova, poboljšati učinkovitost, povećati usklađenost u standardima usluga, brzinu reakcije i intervencije izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Zaključeno je da je za Brodsko-posavsku županiju bitno da dobije potreban broj timova, a kako će se oni rasporediti o tome će se naknadno odlučiti. Za Novu Gradišku, gdje će biti ispostava Zavoda za hitnu medicinu, predviđeno je da ima jedan tim, ((predlaže se još jedan) s timovima u pripravnosti u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Novoj Kapeli, koji bi pokrivao i dio brodskog područja. Budući da timovi u pripravnosti u Okučanima i Starom Petrovom selu ne djeluju umjesto njih se predlaže drugi tim u Novoj Gradiški. Projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu pokrenut je od strane Vlade Republike Hrvatske uz pomoć zajma Svjetske banke, a nositelj provedbe je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ukupan iznos zajma Svjetske banke iznosi 18 milijuna EUR-a, dok je ukupna vrijednost projekta 90 milijuna EUR-a. Izdvajanje hitne medicinske pomoći iz Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ znači da će u 2011. godini uslijediti daljnje bitne promjene u organizaciji rada i ustroja Doma zdravlja.

Related Post