VODOTOK “LAMINAC” – I. FAZA RADOVA NA NOVOJ GRADSKOJ ŠETNICI

807 0

NOVA GRADIŠKA, 23. srpnja 2014. – U sklopu uređenja vodotoka „Laminac“ kojega dijelom financiraju Hrvatske vode, a izvodi tvrtka „Vodoprivreda“ Nova Gradiška trenutno su pri kraju radovi na pješačkom mostu sa zapadne strane

Frankopanske ulice.

 

 

I. Faza radova – Most širine 3 metra bit će povezan uz spomenuti vodotok i potok Šumetlicu šetnicom, također iste širine, dužine 428 metara sa mostom u Ulici Psunjska koji se nalazi iznad potoka Šumetlice. Šetnica će također prolaziti i pored Gradskog bazena čija se rekonstrukcija tek čeka.

U drugoj fazi radova trebala šetnica bi trebala nastaviti sa izgradnjom sve do tvrtke „Tang“. Prema riječima zamjenika gradonačelnia za gospodarstvo dipl.ing. Daria Bana ne postoji određeni rok za finalizaiju cijelog projekta, no kako su prionuli radovi na prvoj fazi nema razloga da se i druga etapa ne realizira.

U namjeri je također nastavak šetnice sve do Strmca, ali to ne ovisi o odluci grada već o Općini Cernik.

Related Post