INA reagirala na performans Greenpeacea uz potonuće platforme Ivana D

359 0

Kao što je to bio slučaj i do sada, INA će djelovati u skladu sa zakonskim okvirom te će postupiti u skladu s Rješenjem o procjeni utjecaja na okoliš u ovom predmetu – priopćila je INA 

ZAGREB  – Nastavno na još jedan, u nizu performansa Greenpeacea, želimo istaknuti da INA kao odgovorna kompanija kontinuirano i transparentno izvještava nadležne institucije i javnost  o svim koracima koje poduzima vezano uz potonuće platforme Ivana D. 

 Najvažnije je istaknuti da na ovoj lokaciji više ne postoji nikakva opasnost, niti za ljude, niti za okoliš. U tom smislu naglašavamo da su s mjesta potonuća platforme Ivana D uklonjene sve potencijalno onečišćujuće tvari, a krajem lipnja ove godine bušotina je trajno sanirana i stavljena u trajno sigurno stanje u skladu s najvišim standardima struke. Na lokaciji je preostala samo čelična konstrukcija platforme oko koje je u zadnjih dvadeset godina razvijeno morsko stanište. Izvlačenjem platforme, to stanište bi u potpunosti bilo uništeno. Iskreno nas čudi inzistiranje Greenpeacea upravo na modelu sanacije konstrukcije platforme koji može imati najveći štetan učinak na živi svijet na ovoj lokaciji. 

 Vezano uz ovu problematiku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 7. travnja 2023. donijelo Rješenje u kojem se traži provođenja daljnjeg postupka procjene utjecaja na okoliš metalne konstrukcije platforme. Tako se u idućih nekoliko mjeseci planira završiti nova sveobuhvatna studija utjecaja na okoliš koja će u obzir uzeti obje mogućnosti – mogućnost vađenja olupine sa biološkim obraštajem na kopno ili prenamjena u umjetni greben na morskom dnu. Navedena studija bit će osnova za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u, okvirno, slijedećih godinu dana. 

 Bilo kakvo postupanje suprotno navedenom bilo bi ishitreno i potencijalno bi rezultiralo nenadoknadivom štetom u podmorju Jadrana na ovom području. Također, u srži bi bilo protivno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, vezanim za zahvate koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš, a osobito na sastavnice okoliša – bioraznolikost i krajobraz. Zahvat izvlačenja konstrukcije platforme je takav slučaj. 

Kao što je to bio slučaj i do sada, INA će djelovati u skladu sa zakonskim okvirom te će postupiti u skladu s Rješenjem o procjeni utjecaja na okoliš u ovom predmetu – priopćila je INA. 

Related Post