INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE BRODSKO-POSAVSKE U ŠEST MJESECI 2015. GODINE

493 0


STANJE KRIMINALITETA

Tijekom šest mjeseci 2015. godine Policijska uprava je evidentirala 813 kaznenih djela, te se u odnosu na šest mjeseci 2014. godine bilježi pad za 30 kaznenih djela ili 3,6%.

Od ukupnog broja kaznenih djela u 216 kaznenih djela počinitelji su bili odmah poznati, a u 597 kaznenih djela nepoznati. Naknadno su otkriveni počinitelji u 208 kaznenih djela ili 34,8%, a u 389 kaznenih djela počinitelji su ostali nepoznati.

Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 52,2%, a u šest mjeseci 2014. godine je iznosila 53,5%.

Tijekom proteklih mjeseci naknadno su otkriveni počinitelji za 38 kaznenih djela koja su u ranijim razdobljima evidentirana kao kaznena djela s nepoznatim počiniteljima. S ovim kaznenim djelima, ukupna razriješenost iznosi 56,8%, a u 2014. godini je iznosila 56,1%.

U strukturi kriminaliteta ukupno je: 685 kaznenih djela općeg kriminaliteta od kojih 81 pripada grupaciji kaznenih djela počinjenih na štetu mladeži i obitelji, 54 kaznena djela gospodarskog kriminaliteta, 37 kaznenih djela zlouporabe droga, 19 kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i 18 kaznenih djela iz oblasti sigurnosti cestovnog prometa.

 

Opći kriminalitet

U šest mjeseci Policijska uprava je zabilježila 685 kaznenih djela općeg kriminaliteta od kojih 81 pripada kriminalitetu na štetu mladeži i obitelji. U odnosu na 2014. godinu broj kaznenih djela općeg kriminaliteta manji je za 44 kaznena djela ili 6%.

Od broja kaznenih djela općeg kriminaliteta 147 je bilo po poznatom počinitelju, a 538 kaznenih djela po nepoznatom počinitelju. Naknadno su otkriveni počinitelji za 159 kaznenih djela ili 29,6%, a u 379 kaznenih djela počinitelji su ostali nepoznati.

Ukupna razriješenost kaznenih djela općeg kriminaliteta iznosi 44,7%, a u 2014. godini je iznosila 46,5%.

S kaznenim djelima iz ranijih razdoblja, čiji su počinitelji naknadno otkriveni u proteklih šest mjeseci, ukupna razriješenost iznosi 49,9%, dok je u 2014. godini iznosila 49,5%.

U strukturi kaznenih djela općeg kriminaliteta ukupno je: 511 kaznenih djela protiv imovine, 38 kaznenih djela protiv osobne slobode, 18 kaznenih djela krivotvorenja, 14 kaznenih djela protiv života i tijela, 7 kaznenih djela protiv opće sigurnosti, 5 kaznenih djela protiv okoliša, 4 kaznena djela protiv spolne slobode, 4 kaznena djela protiv javnog reda, 2 kaznena djela protiv pravosuđa i 1 kazneno djelo protiv zdravlja ljudi.

U kaznenim djelima općeg kriminaliteta najbrojnija su kaznena djela protiv imovine. U ovim kaznenim djelima najbrojnije su teške krađe kojih je zabilježeno ukupno 266 što je za 0,7% manje u odnosu na šest mjeseci 2014. godine. Ukupna razriješenost teških krađa iznosi 35,3%, a u 2014. godini je iznosila 30,2%.

U ukupnom broju kaznenih djela protiv imovine ističu se i krađe (176 kaznenih djela ili 7,4% manje u odnosu na šest mjeseci 2014. godine), oštećenje tuđe stvari (34 kaznena djela) i prijevara (19 kaznenih djela).

U šest mjeseci 2015. godine zabilježeno je 6 razbojništava ili 2 kaznena djela manje u odnosu na šest mjeseci 2014. godine. Ukupna razriješenost razbojništava iznosi 83,3%.

Iz oblasti kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji evidentirano je 81 kazneno djelo što je za 13 kaznenih djela manje u odnosu na šest mjeseci 2014. godine. Najbrojnija kaznena djela ove grupacije kriminaliteta su: 28 prijetnji, 24 kaznena djela povrede dužnosti uzdržavanja, 11 kaznenih djela nanošenja tjelesnih ozljeda i 11 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

 

Gospodarski kriminalitet

Policijska uprava je zabilježila 54 kaznena djela gospodarskog kriminaliteta ili 20 kaznenih djela više u odnosu na 2014. godinu.

Najveći broj prijavljenih kaznenih djela pripada kaznenim djelima zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i računalne prijevare.

 

Organizirani kriminalitet

Iz oblasti organiziranog kriminaliteta zabilježeno je 19 kaznenih djela ili 5 kaznenih djela više u odnosu na šest mjeseci 2014. godine. Od broja evidentiranih kaznenih djela 16 pripada kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari i 3 krivotvorenju novca.

 

Zlouporaba opojnih droga

Tijekom proteklih šest mjeseci evidentirano je 37 kaznenih djela zlouporabe droga jednako kao i u šest mjeseci 2014. godine.

Zapljenama je izuzeto: 4356 komada lijekova sa liste opojnih droga, 406,4 g marihuane, 287 cannabis sjemenki, 30,8 g kokaina, 9 stabljika biljke cannabis i 2,3 g amfetamina.

 

SIGURNOST PROMETA

Na području Policijske uprave brodsko-posavske dogodile su se 453 prometne nesreće što je za 19 nesreća ili 4% manje nego u šest mjeseci 2014. godine.

Od ukupnog broja prometnih nesreća zabilježene su 4 nesreće s poginulim osobama, 180 nesreća s ozlijeđenim osobama i 269 nesreća  s materijalnom štetom.

U odnosu na šest mjeseci 2014. godine  smanjen je broj nesreća s ozlijeđenim osobama za 3 nesreće ili 1,6%, smanjen je i broj nesreća s materijalnom štetom za 19 nesreća ili 6,6%, dok je broj nesreća s poginulim osobama povećan  za 3 nesreće.

 

U prometnim nesrećama su poginule 4 osobe, dok je u istom razdoblju 2014. godine poginula 1 osoba. Teško su ozlijeđene 33 osobe, što je za 41,1% manje nego u šest mjeseci 2014. godine, a lakše su ozlijeđene 244 osobe što je za 19% više u odnosu na prošlu godinu.

Prema danima u tjednu najviše se prometnih nesreća dogodilo petkom (83), zatim subotom (71), ponedjeljkom (68), četvrtkom (66), utorkom (59), srijedom (55) i nedjeljom (51).

Prema vrstama prometnih nesreća, najviše se nesreća s nastradalim osobama dogodilo prilikom bočnog sudara i to 39 nesreća, te prilikom slijetanja vozila s kolnika 33 nesreće.

Najčešće okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama s nastradalim osobama su u pogreškama vozača zbog nepoštivanja prednosti prolaza u 49 nesreća, zbog nepropisne brzine i brzine neprimjerene uvjetima u 32 nesreće, te zbog nepropisanog kretanja vozila na kolniku u 25 nesreća.

U prometnim nesrećama je sudjelovalo 1100 sudionika od čega je 707 vozača, 371 putnika i 22 pješaka, a pod utjecajem alkohola su u trenutku prometne nesreće bila 72 vozača.

Iz oblasti prometa je sankcionirano 13.279 prekršaja, što je za 1553 prekršaja ili 13,2% više nego u šest mjeseci 2014. godine.

Zbog neprilagođene brzine policijski službenici su sankcionirali 6440 prekršaja, što je u odnosu na šest mjeseci 2014. godine više za 8,6%, a zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola je sankcionirano 667 prekršaja, što je za 10,8% manje prekršaja nego u šest mjeseci prošle godine.

 

JAVNI RED

Tijekom proteklih šest mjeseci su evidentirana 1273 prekršaja od čega je 310 prekršaja protiv javnog reda i mira, te 963 prekršaja iz ostalih zakona.

U odnosu na šest mjeseci 2014. godine prekršaja je više za 9,2%.

U ukupnom broju, prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira čine 24,4%, a ostali prekršaji 75,6%.

 

Javni red i mir

U šest mjeseci je zabilježeno 310 prekršaja protiv javnog reda i mira u kojima su sudjelovale 432 osobe. U odnosu na šest mjeseci 2014. godine bilježi se smanjenje broja prekršaja za 5,5%.

Zabilježena su 94 slučaja svađe i vike, 90 tučnjava, 48 slučajeva odavanja pijanstvu na javnom mjestu, 31 slučaj omalovažavanja policijskih službenika, 14 slučajeva držanja životinja bez nadzora, 10 slučajeva drskog ponašanja, 9 slučajeva davanja alkohola osobama pod utjecajem alkohola ili maloljetnim osobama, 8 slučajeva vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, 3 slučaja odavanja prosjačenju, 2 slučaja neovlaštenog pucanja iz vatrenog oružja i 1 slučaj isticanja zastave strane države.

 

Na ulici i trgu je počinjeno 167 prekršaja, u ugostiteljskim objektima 46 prekršaja, na javnom skupu i priredbi 2 prekršaja, a na drugim mjestima je počinjeno 95 prekršaja.

Pojedinačno su počinjena 234 prekršaja, udružene dvije osobe su počinile 52 prekršaja, a 24 prekršaja su počinjena u grupi tri i više osoba.

Pod utjecajem alkohola je počinjeno 155 prekršaja.

 

Ostali zakoni

Iz ostalih zakona je evidentirano 963 prekršaja. U odnosu na šest mjeseci 2014. godine ovih je prekršaja više za 14,9%.

Najviše je prekršaja počinjeno iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu i to 236 prekršaja, a zatim slijedi 151 prekršaj iz Zakona o nadzoru državne granice,143 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 133 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, 74 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 67 prekršaja iz Zakona o oružju, 56 prekršaja iz Zakona o prebivalištu…

 

Javna okupljanja

Na području Policijske uprave brodsko-posavske je održano 436 javnih okupljanja, što je za 312 okupljanja više nego u šest mjeseci 2014. godine.

Održano je 317 javnih okupljanja sportskog karaktera, 82 kulturno zabavnog karaktera, 2 političkog karaktera, 1 prosvjed i 34 okupljanja ostalog karaktera.

Zbog počinjenih prekršaja na javnim okupljanjima kulturno zabavnog karaktera podnesene su dvije prekršajne prijave.

 

Pružanje pomoći

Policijski službenici su u 26 slučajeva pružili pomoć, što je za 6 pruženih pomoći  više nego u šest mjeseci prošle godine.

Na zahtjev suda pomoć je pružena u 15 slučajeva, na zahtjev tijela uprave u 10 slučajeva, a na ostali zahtjev u jednom slučaju.

 

SIGURNOST DRŽAVNE GRANICE

Tijekom šest mjeseci 2015. godine je preko graničnih prijelaza zabilježeno prometovanje 6.011.633 osobe što je povećanje za 10,3% u odnosu na šest mjeseci 2014. godine.

Od ukupnog broja prelazaka, evidentirano je 3.103.756 prelazaka hrvatskih državljana, 1.793.685 prelazaka državljana trećih zemalja i 1.114.192 prelaska državljana EU.

Promatrajući prometovanje vozila zabilježeno je ukupno: 1.727.659 osobnih automobila što je za 5,4% više nego u šest mjeseci 2014. godine, 184.926 teretnih vozila što je povećanje za 12,7%, te 29.384 autobusa što je u odnosu na šest mjeseci 2014. godine povećanje za 6,1%.

Na graničnim prijelazima odbijeno je 625 ulaza strancima u Republiku Hrvatsku (2014. godine odbijeno je 649 ulaza), te 186 izlaza od kojih se 68 odnosi na odbijanje izlaza strancu.

 

POŽARI I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Zabilježeno je 47 požara od kojih je 20 na građevinskim objektima, 20 na otvorenom prostoru i 7 na  prometnim sredstvima.

U odnosu na šest mjeseci 2014. godine požara je više za 46,9%.

Tehnoloških eksplozija nije bilo.

Related Post