JAVITE SE: Grad Nova Gradiška sufinancira kamate na kredite

1043 0

NOVA GRADIŠKA – Gradonačelnik Grada Nove Gradiške temeljem Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i troškova usluga izrade prijava poduzetnika za ESIF zajmove na području Grada Nove Gradiške, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje kamata i troškova usluga izrade Prijava za ESIF zajmove poduzetnicima na području Grada Nove Gradiške.

 Zahtjev za sufinanciranje kao i tekst Javnog poziva mogu se preuzeti na Internet stranicama Grada Nove Gradiške www.novagradiska.hr .

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1. soba br.62. ili na telefon 366-095.

Related Post