JEDINSTVENI GRADSKI VIJEĆNICI: Iz Industrijskog parka odlazi direktorica Ivana Vončina-Toplek (video-foto)

2446 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 18. prosinac 2018. – Iako je današnja sjednica Gradskog vijeća, održana pod predsjedanjem dr. Ljepše Rakas-Vujčić,  bila posljednja u ovoj godini i u blagdanskom ozračju, može se reći da je za vijećnike bila radna.  Nije, međutim,  bila sasvim uobičajena.  Aktualni sat  nije, kako  je to bilo  tijekom cijele godine, premašio   poslovnikom  predviđenih sat vremena, jer je trajao 10 minuta manje. Pitanja gradonačelniku postavljali su vijećnici  oporbe, a jedini izuzetak bio je Marijan Radić (SDP). Više o  aktualnom satu u video prilogu.

Iako je toga bilo i  ranije, današnja sjednica  ostati će  zapamćena i po jedinstvenom  stavu  vladajuće većine i oporbe. Donoseći odluku o neprihvaćanju izvješća o  poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška  u 2017. i informaciju  u poslovanju društva za 2018. godinu  vijećnici su, kako je netko od vijećnika  dobacio, prvi put jednoglasno bili protiv. Razlog je sadašnje stanje u Industrijskom parku  i problemi, kako je kazao  Antun Škvorčević (HSZ)   koji se vuku od  2016. godine, a predsjednica Vijeća dr. Ljepša Rakas-Vujčić zaključila da se na   rješavanje problema dugo čekalo.

Prva mjera   koja će se poduzeti je  smjena  direktorice Industrijskog parka Ivane Vončina-Toplek, pa će se, kako je najavio  gradonačelnik  Vinko Grgić, uskoro raspisati natječaj za novog direktora.   O stanju u Industrijskom parku bit će još riječi na portali novagra. hr.

Većina  SDP-a i Hrvatskih laburista, podržana  nezavisnom vijećnicom Marijanom Škara-Ivković  prihvatila je  prijedlog izmjena i  dopuna  Proračuna  Grada Nova Gradiška za 2018. godinu.  Vijećnici HDZ-a   nisu podržali  izmjene i dopune proračuna.  Kako je kazala  mr. Ljiljana  Lukačević  smanjene proračuna za  12,3 milijuna kuna i njegovo svođenje na 65 milijuna kuna  je rezultat nerealnog  planiranja, a Željko Bešlić  da se radi o nerealnim vizijama koje su utopija.

Odgovarajući na  primjedbe oporbe gradonačelnik Vinko Grgić je   kazao kako se  ulaže puno truda i rada  u  projekte koji, da  bi se dobila potpora iz fondova i ministarstava,  moraju biti  predviđeni u proračunu. Projekti  koji nisu realizirani u 2018. godini su u postupku i sastavni su dio proračuna za 2019.  godinu u kojoj  će biti realizirani.  Njihova vrijednost je upravo onoliko  za koliko je smanjen  proračun.

Temeljem izmjena  i dopuna proračuna  prihvaćeni su  i prijedlozi izmjena i dopuna programa   u 2018. godini.

Vijećnici su   saslušali informaciju o  za period  od 1. siječnja do 7. studenog 2017. godine poslovanju tvrtke „Slavča“  i tvrtke  Vodovod zapadne Slavonije za period od 8. studenog  do 31.  prosinca 2017. godine, koje je  podnio njen   član uprave  Davor Rukavina. Izdvojimo da  ove godine  u  Novoj Gradiški   nije bio ni jedan dan  kada voda nije bila za piće i  da su za  razliku od prijašnjih godina osigurane dovoljne količine  pitke vode.

Usvojen je i prijedlog  programa  Gradskog vijeća za 2019. godinu,  odluka o izmjenama i dopunama  odluke o socijalnoj skrbi,  odluke o  komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadim, te odluka o raspodjeli  rezultata poslovanja za 2017. godinu.

 

 

Related Post