KLAONICA U STEČAJU I LIKVIDACIJI

731 0

NOVA GRADIŠKA, 25 travanj 2012. – Klaonica s tovilištem d.o.o. će u stečaj i likvidaciju na način da će vjerojatno stečajni sudac istoga dana otvoriti i zatvoriti stečajni postupak. Teško da će netko od vjerovnika predujmiti 50.000 kuna

za troškove stečajnog postupka a da zna da neće moći namiriti svoja potraživanja. Naime, imovina, odnosno nekretnine vrijedne 397.000 kuna koje posjeduje Klaonica su opterećene upisanim zalozima Fani Perković iz Nove Gradiške i Porezne uprave radi osiguranja novčanih tražbina koje daleko premašuju procijenjenu vrijednost nekretnina. Kod Općinskog suda u Novoj Gradiški oni su pokrenuli postupak ovrhe radi naplate svojih tražbina.

 

Ukoliko predujam ne bude uplaćen, stečajni sudac će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

 

Trgovački sud pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Privremeni stečajni upravitelj Bruno Galista utvrdio je da je žiro račun Klaonice s tovilištem dugotrajno blokiran s evidentiranim neizmirenim obvezama u iznosu od 1,476.101,36 kuna koje dužnik ne može izmiriti.

 

Ostala imovina Klaonice s tovilištem ima neznatnu tržišnu vrijednost ili se ne može izložiti prodaji zbog nedostajuće dokumentacije, a za nekretnine na kojima se već provodi postupak ovrhe kod Općinskog suda, može se očekivati u korist stečajne mase samo iznos koji predstavlja 5 posto od ostvarenog utrška, a to je maksimalno 20.000,00 kuna. Privremeni stečajni upravitelj drži da postojeća imovina koja bi ušla u stečajnu masu nije dostatna niti za pokriće troškova stečajnog postupka. Na jučer održanom ročištu zakonski zastupnik Klaonice Josip Tomašić je potvrdio sve činjenice iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja.

Related Post