LONJSKO POLJE DO VRHA NAPUNJENO VODOM

1957 0

NOVA GRADIŠKA, 10. travanj 2013. – Obilne kiše napunile su rijeke, a one zajedno s zaobalnim vodama poplavile Posavinu. Voda je na nekim dijelovima, kao na primjer u Međustrugovima visoka i do pet metara.

Kako to izgleda možete vidjeti na fotografijama Gorana Dorića. U Međustrugovima i na preostalom prostoru Parka prirode Lonjsko polje obilje je biljnog i životinjskog svijeta koji voda ugrožava. Kako kaže Goran Dorić primjećuje se su iscrpljeni jelenska divljač, divlje svinje, jazavci i čagljevi koje je vidio i fotografirao. Bježeći ispred vode divljač se okuplja na uzvisinama. Od 2004. godine nije bilo toliko vode u Posdavini.

 

Park prirode Lonjsko polje kao močvarno područje ubraja se među najugroženija staništa na svijetu. To je najveće zaštićeno močvarno područje ne samo u Hrvatskoj već u cijelom dunavskom porječju.

 

Rijeke Sava, Una, Kupa, Lonja i Strug susreću se upravo na području parka prirode. Zbog njihove vrlo složene dinamike, u ovom su području poplave nepredvidive pa se na njih mora računati u svako doba godine. Vodostaj Save nizvodno od Siska može porasti i za 10 metara. Ako se u svim spomenutim rijekama najedanput pojave visoke vode, kao što je to sada slučaj, ogromne količine vode se sudaraju i uzrokuju poplave. Područje srednje Posavine može prihvatiti golemu količinu od dvije milijarde kubičnih metara vode. Tako nad Lonjskim poljem voda postaje vladarom kojega je prihvatio čak i čovjek.

Related Post