NAČELNIK VELIMIR PAUŠIĆ: Zadovoljni smo ostvarenim u 2020. godini, a pripremamo brojne projekte od interesa za stanovnike naše općine

2253 0

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 2020.

Zbog  pandemije koronavirusa i epidemioloških mjera izostalo je  ove godine  uobičajeno obilježavanje Dana općine Stara Gradiška i  svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj  općinski načelnik Velimir Paušić govori o aktivnostima u proteklih godinu dana i  planovima za naredno razdoblje. Razgovarali smo stoga  s načelnikom o tome što se radilo i što  općinska vlast  planira poduzeti  kako bi se unaprijedio ukupan život  stanovništva na području Općine Stara Gradiška.

-Zadovoljni smo ostvarenim u proteklih godinu dana, a zadovoljni smo kako je krenula i 2020. godina. U prvo tromjesječje  pojavio se virus COVID-19  i mislili  smo da iz državnog proračuna neće biti  sredstava. Međutim, moram  reći da smo  dobili  sredstava   koja nismo planirali od Ministarstva graditeljstva  i Ministarstva regionalnog razvoja.

               Obnova Doma kulture

Neke  smo planirane projekte  završili, a neke planiramo završiti do kraja 2020. godine, a u pripremi   imamo projekte  za 2021. godinu. Projekt ruralnog razvoja  je završen i za njega smo u cijelosti  dobili  isplatu, a odnosi se na   rekonstrukciju  nerazvrstanih cesta  u  naselju Stara Gradiška. Pripremamo projekt  obnove Doma  kulture  u Staroj Gradiški preko mjera ruralnog razvoja. To je velika  zgrada  u kojoj  je nekada bila kino dvorana koja  svojim kapacitetom možda i premašuje  naše sadašnje potrebe.  Projektom je predviđeno da se od jedne naprave dvije multifunkcionalne  sale. Nekadašnji balkon kina će  se osposobiti u prostor  koji će moći primiti 80 ljudi  i bit će prezentacijski  amfiteatarskog tipa i  opremljen medijalnom opremom. To će biti krasan prostor koji će se  koristiti za razne potrebe.

           Uređenje Cvjetnog trga i nerazvrstanih cesta, obnova javne rasvjete i izgradnja mrtvačnice na groblju u Gređanima 

Od projekata koje smo započeli   u 2020. godini neke smo završili, a neke završavamo. To je  izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Gređanima. Ove godine ćemo izgraditi zgradu a naredne godine  urediti okoliš, što je ukupno ulaganje od 100.000 eura. Izradili smo projekt nerazvrstane ceste u  Gornjem Varošu i asfaltirali odvojak Pejaković za što smo u općinskom proračunu osigurali 420.000 kuna. Završavamo višegodišnji projekt  obnove javne rasvjete. Zamijenili smo  stara  rasvjetna tijela  s ledrasvjetnim tijelima  i već sada se ostvaruju   financijske uštede u potrošnji električne energije.  Uštede  su nam omogućile da  ne gasimo javnu rasvjetu   tijekom noći.  Nalazimo se na samoj granici, ima dosta migranata koji prelaze Savu i ljudi su se počeli osjećati nesigurno. Benefit nam je da rasvjeta gori cijelu noć, a uz to ostvarujemo  financijske uštede.

Ove godine započinjemo projekt uređenja Cvjetnog trga u Staroj Gradiški izgradnjom parkirališta, a potom slijedi izgradnja    pješačkih staza,  opremanje dječjeg igrališta, postavljanje sjenice i ostalo.

Nastavlja se projekt „Zaželi“

Naglasio bih da smo  ove godine zadovoljni  dvogodišnjim  programom „Zaželi“. Nositelj tog projekta   je bio LAG „Zapadna Slavonija“, a partneri su uz našu, bile  općine Cernik, Gornji Bogićevci i  Okučani. Projekt je završio u  trenutku kada je krenula pandemija koronavirusa.  Krenuli smo u novi projekt  u  kome su  partneri općine Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Okučani, jer je Općina Cernik  išla samostalno u svoj projekt. Novi projekt „Zaželi“ je prihvaćen i   ponovo  je krenuo 1. listopada  kao skrb  o starijim i nemoćnim osobama, iako je on  više usmjeren prema  teže zapošljivim skupinama  žena. Moram istaknuti  da  smo, kada je prvi  projekt  završio, imali brojne pozive korisnika i pitanja kada će  se projekt ponovo nastaviti. Evidentna je potreba staračkih domaćinstava za ovaj vid pomoći. Uz to   projekt se pokazao kao odličan,  kako za žene koje su se zaposlile, tako i za  korisnike. Nadamo se da će u narednom razdoblju, kako se najavljuje, taj projekt  trajati više godina  i bez prekida.  Naši ljudi nisu skloni odlasku u staračke domove, a nemaju ni financijske mogućnosti da  ih  plaćaju. Ovakav vid  pomoći im je nužan, a  uz to zapošljavamo i teže zapošljive skupine žena.  U ovom projektu zaposlit će se deset  žena, što je više za dvije žene, koje će skrbiti za 60 korisnika.

Uređenje i rekonstrukcija Trga hrvatskih branitelja

Radimo projektnu dokumentaciju  za uređenje  i rekonstrukciju Trga hrvatskih branitelja. To je glavni trg  unutar nekadašnje povijesno-kulturne jezgre. Tom smo projektu pristupili ozbiljno i slojevito. Prošle godine smo naručili  idejni projekt parkovnog arhitekta. U sklopu projekta  će se obnoviti   komunalna infrastruktura, pješake staze i rasvjeta.   Namjera samog projekta je prezentacija  kulturne baštine  koju imamo  u   prostoru  koji će ju na najbolji način predstaviti.  Trenutno je evidentno  da  od  obnove  građevina koje su pod zaštitom kulture  nema ništa jer su to veliki projekti  i za obnovu  je potrebno više desetaka milijuna kuna. Problem će biti  i kada se obnove,  kakvu im dati svrhu i tko  će s  njima upravljati.  Zato smo se odlučili za projekt rekonstrukcije i uređenja parka  unutar kojeg bi bio  i jedan vid prezentacije. Išli smo na kombinaciju sa multimedijalnim platformama budući će park biti pokriven besplatnim internetom. Projekt je u razradi i nadamo se da će biti spreman do kraja iduće godine.

Izgradnja šetnice kraj Save

Na taj se projekt  uređenja Tra hrvatskih branitelja nadovezuje  projekt šetnice kraj Save. Hrvatske vode rade projekt  izdizanja nasipa od Donjeg Varoša do Uskoka. U dogovoru s Hrvatskim vodama planiramo da se unutar njihovog projekta  projektira i šetnica pokraj tvrđave  i naselja Stara Gradiška. Tu nema prave  ceste  već je to makadam  koji se povremeno koristi. Taj bi se  projekt nadovezao na projekt uređenja parka. To su dva velika projekta  u pripremi,   trebali   bi  biti gotovi do iduće godine i  spremni za apliciranje  na određene fondove.

Investicijski plan Vlade RH za manje razvijena područja

U sklopu  Investicijskog plana Vlade RH  kojim se pomaže manje razvijenim područjima Hrvatske   zajedno s gradovima Lipikom i Pakracom i općinama Okučani, Gorji Bogićevci i Dragalić  pripremamo dokumentaciju i očekujemo   financiranje projekata.

                             Potpore

Nastavili smo  s potporama prema   kućanstvima, te studentima i učenicima  dodjelom stipendija,  sufinanciranjem prijevoza i domova.

Krećemo u sufinanciranje energetske učinkovitosti. Fond za energetsku  učinkovitost je raspisao natječaj za energetsku učinkovitost za fizičke osobe i obnovu fasada  na kućama. Informirali smo ljude i oni su napravili  potrebne certifikate. Odlučili smo da im taj trošak Općina Stara Gradiška  nadoknadi što je prosječno oko 3.000 kuna.  Prijavilo se  16 kućanstava.  Radili smo analizu i  po broja stanovnika   imamo najviše prijava na području bivše Općine Nova Gradiška.  Uz to stavlja se  sedam ili osam  fotonaponskih elektrana na kuće, što također financira Fond za energetsku učinkovitost.  Dobro o tim mogućnostima  informiramo ljude i oni  našu inicijativu za energetsku učinkovitost  prihvaćaju  jer vide da su uštede stvarne.

PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST: Općina  Stara Gradiška dobila peticu

 

Institut za javne financije ocijenio je  peticom proračunsku transparentnost  Općine Stara Gradiška.

Već duži niz godina Institut za javne financije analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja provedenog u razdobljima studeni-prosinac 2019. i veljača-ožujak-početak travnja 2020. godine transparentnost Općine Stara Gradiška ocijenjena je najvišom ocjenom, peticom.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih, građani se mogu angažirati i, između ostalog, utjecati i na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

Related Post