NASTAVAK PROJEKTA: „JEDNAKA PRAVA ZA SVE – DJECA I OSOBE SA INVALIDITETOM“

685 0

13. prosinac 2012. – Jučer, u prostorijama Udruge Regoč i Udruge

tjelesnih invalida, u Slavonskom Brodu, policijska službenica Jelena Lovrek, održala je radionice u sklopu projekta „Jednaka prava za sve – djecu i osobe sa invaliditetom“. Radionica u Udruzi Regoč, bila je namijenjena osobama sa intelektualnim teškoćama, a odnosila se na prevenciju spolnog zlostavljanja, dok se radionica u Udruzi tjelesnih invalida, odnosila na upoznavanje članica udruge sa pojmom i oblicima nasilja. Obzirom na zainteresiranost članova udruga o temama radionica, dogovoreno je, da se radionice nastave i nakon proteka predviđenog vremenskog trajanja projekta. Policijske uprave brodsko-posavska, iznimno je zadovoljna ostvarenom suradnjom sa udrugama i njihovim članovima, kao i činjenicom da su radionice ukazale i na određene konkretne probleme sa kojima su se neki članovi udruga susreli, uz nastojanja da će biti uspješno riješeni.

 

Policija zahvaljuje svim medijima, koji prate svaku našu radionicu, te na takav način, doprinose, da se ovaj projekt prezentira javnosti i izvan granica naše županije.

Related Post