NATJEČAJI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

911 0

Prilika da dobijete novac za obnovljive izvore energije

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit objavio je prije nekoliko dana devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 137/12, a svoje projekte na iste mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građani, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe.

 

Sredstva će se odobravati za provedbu energetskih pregleda radi certificiranja komercijalnih zgrada javne namjene, postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba te zgrada u vlasništvu županija i gradova, a sufinancirat će se i ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanovima zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav. “Cilj sveobuhvatne uštede energije u zgradarstvu, a time i zaštite okoliša je stvoriti preduvjete za sustavnu sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada te povećati obveznu toplinsku zaštitu novih. Upravo će energetski pregledi koji će se financirati sredstvima Fonda utvrditi stvarno stanje te dati preporuke i prijedloge isplativih mjeraenergetske učinkovitosti koje će rezultiratismanjenjem krajnje potrošnje energije građevine.”,istaknuo je povodom objave natječaja direktor Fonda Dinko Polić.

 

S obzirom na sve veći interes hotelijera Fond će odobravati sredstva i za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama turističkog sektora, ali i drugim komercijalnim zgradama javne namjene te za projekte energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Sredstva će se dodjeljivati i za izradu projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije.

 

Kroz zajedničko sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima koje će Fond provoditi u suradnji s jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje za to iskažu interes, građanima će se radi pripreme potrošne tople vode i grijanja odobravati sredstva za ugradnju solarnih toplinskih kolektora, kotlova na pelete i dizalica topline, ali i za ugradnju fotonaponskih kolektora i vjetrogeneratora radi proizvodnje električne energije za vlastitu potrošnju. Građani koji imaju prebivalište na otocima moći će od Fonda dobiti poticaje za ugradnju sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora.

 

“Dobre rezultate u pogledu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije, a indirektno i smanjenja emisija stakleničkih plinova, nije moguće postići bez veće participacije kućanstava. Upravo će se preusmjeravanjem dijela sredstava Fonda u svrhu poticanja građana, uz već razrađene dosadašnje modele sufinanciranja projekata koje kandidiraju jedinice regionalne i lokalne samouprave te gospodarski subjekati, ostvariti cjelovita provedba projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u svim energetskim sektorima.”, navodi direktor Polić.

 

Sredstva Fonda će se, ovisno o natječaju i korisnicima, dodjeljivati kao financijske pomoći, subvencije, beskamatni zajmovi te subvencije kamata, a s obzirom na to raspoloživi iznosi po projektu bit će od 12.000,00 kuna za građane pa do 1.400.000,00 kuna za trgovačka društva i obrtnike, dok će jedinice regionalne, odnosno lokalne samouprave, sukladno važećim pravilnicima o dodjeli sredstava Fonda, moći dobiti 40 do 80 posto od vrijednosti ukupne investicije.

 

Uz dostavu tražene dokumentacije koja je propisana u svih devet natječaja kriteriji za ocjenjivanje ponude i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava biti će pripremljenost konkretnih projekta, stupanj povoljnog utjecaja na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kvaliteta ponuđenog tehničkog rješenja, veća ušteda energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova za manja uložena sredstva te financijska sposobnost korisnika na ulaganja i povrat sredstava. Sve upute i obrasci za prijavu projekata mogu se pronaći na web stranici Fonda – www.fzoeu.hr.

Related Post

Spasite rode!

Autor - 03/12/2010 0
3. prosinac 2010. – Kratko i jasno:apel je – spasite rode! I pored svih