NATJEČAJ: Županija daje potporu dobrovoljnim vatrogasnim društvima

1096 0

SLAVONSKI BROD, 11. veljače 2021. – Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2021. godinu KLASA: 402-10/21-01/09, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-01 od 09. veljače 2021. godine,

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2021. godinu

 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2021. godinu.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj vatrogastva.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

Obilježavanje važnih obljetnica – 45.000,00 kn;

Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Brodsko-posavske županije, (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme) – 400.000,00 kn.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 445.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 3.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 40.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

 

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

 

  1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2021. godinu
  1. Pravilnik
  1. Tekst javnog natječaja
  1. Upute za prijavitelje
  1. Obrasci za prijavu jednokratne aktivnosti:

5.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

5.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti

  1. Popis priloga koji se prilažu prijavi
  1. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti
  1. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  1. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti
  1. Obrasce za izvještavanje:

10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

            10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

            10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

 

Related Post