NOVAGRA PRENOSI IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA ZA 2015. GODINU

1672 0

Piše Danijel Marušić, župan

Dragi stanovnici Brodsko-posavske županije,

 

Uz izlazak vrijedne publikacije kao što je Novogradiški godišnjak koji bilježi i dokumentira sva važnija događanja na novogradiškom području, te tako postaje i kronika jednog vremena, mjesta i ljudi, valja nešto reći i o samoj Brodsko-posavskoj županiji.

 

Iako se loša gospodarska situacija u zemlji odrazila i na našu Županiju, koja je kao jedna od slavonskih županija, najviše zahvaćena takvim ekonomskim kretanjima, kroz razne mjere i projekte nastojali smo poboljšati životne uvijete svih naših stanovnika. S ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova naše Županije podjednako, realizirali smo ili započeli projekte s područja gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, komunalne infrastrukture, kulture, športa i zaštite okoliša, a posebnu pažnju poklanjamo projektima financiranim iz strukturnih i kohezijskog Fonda Europske unije, vjerujući kako u njima leži i bolja budućnost cjelokupne županije.

Zato se možemo pohvaliti činjenicom kako smo pri samom vrhu hrvatskih županija po ostvarenim, započetim i odobrenim projektima, kako iz predpristupnih, tako sada i iz strukturnih i kohezijskog fonda. Takvo intenzivno i dugogodišnje umrežavanje Brodsko-posavske županije u europske integracije dovelo je do realizacije brojnih projekata: sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje Tehnološkog parka Nova Gradiška i  Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ, te brojnih drugih. Samo u posljednjih, nešto više od godinu dana, su  provedena ili  su u  provedbi 34 projekta u vrijednosti blizu 172 milijuna kuna, od čega su gotovo  115,5 milijuna  kuna donacije Europske unije.

 

Na IPA program  pripremljeno je i prijavljeno 18 projekata u vrijednosti 36, 3 milijuna kuna, dok je za  Kohezijski fond i Strukturne fondove u pripremi još 36 projekata, čija je vrijednost preko 3 milijarde kuna.

U ovom vremenu krize Europski fondovi  bit će, nažalost, glavni izvor za realizaciju naših strateških projekata od kojih su neki već spremni za prijavu a neki u pripremi poput:  Panonskog  zelenog  industrijskog  parka, Regionalnog  centra za gospodarenje otpadom u Šaguljama, izgradnje lučke infrastrukture, njene nadogradnje, razvoja terminala i pratećih objekata u lučkom području Slavonski Brod, Centra kompetencija za obnovljive izvore energije  specijaliziranog za biomasu u Industrijskoj zoni Bjeliš, zgrade Veleučilišta, projekta navodnjavanja i brojnih drugih. Dakle trebamo ustrajati i biti strpljivi, no siguran sam da će se njihovom realizacijom početi mijenjati gospodarska slika cjelokupne županije i otvoriti dugo očekivana nova radna mjesta.

 

Značajne napore, ali i sredstva, ulažemo u razvoj  gospodarstva posebice u sektoru malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. Uspješno se realizira Program njegovog  razvoja,  te smo jedina hrvatska županija koja na ovakav način, sustavno, potiče ovaj gospodarski sektor. Kroz projekte dodjele direktnih bespovratnih potpora Brodsko-posavska županija  je sufinancirala investicijske projekte ukupno 15 poduzetnika što je rezultiralo značajnim povećanjem gospodarskih aktivnosti  korisnika potpora.

 

S pola milijuna kuna sufinancirali  smo  komunalno opremanje poslovnih zona u 5 lokalnih jedinica s ciljem stvaranja preduvjeta za privlačenje investitora, s posebnim naglaskom na Industrijski park u Novoj Gradiški u kojemu svoje investicije realiziraju i već poznate kompanije poput ATLANTIC GRUPE.

 

Na kraju, želim još samo dodati kako nam je, unatoč svim tim opterećujućim i nepopularnim mjerama s državne razine,  prioritetni plan za buduće razdoblje usmjeren ka zaustavljanju negativnih trendova, naravno u okviru mogućnosti Brodsko-posavske županije, poticanju gospodarstva i poljoprivrede, daljnjem razvoju školstva, zdravstva i infrastrukture i smanjenju nezaposlenosti. Pri tome ćemo posebnu pažnju poklanjati mladima na kojima ostaje budućnost, regionalnoj i prekograničnoj suradnji i mogućnostima koje nudi članstvo u Europskoj uniji.

 

 

 

S poštovanjem,  župan Brodsko-posavske županije  Danijel Marušić, dr.vet.med.

 

Related Post