Obavezno korištenje zimske opreme

804 0

Policijska uprava brodsko-posavska želi vam sigurno i sretno putovanje 

 

Foto: Policija brodsko-posavska, Ilustracija

Sukladno Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 121/20),  propisana je obveza korištenja zimske opreme u razdoblju od 15. studenog 2021. do 15. travnja 2022. godine, koja se odnosi na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika na zimskim dionicama. Zimske dionice javnih cesta na području Policijske uprave brodsko-posavske su dionice autocesta A3 i A5 te dionice državnih cesta broj 53 i 525.

Na ostalim cestama, obveza korištenja zimske opreme je kad na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kad je kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica.

Stoga, radi ostvarenja povoljnijih uvjeta odvijanja prometa  sve vozače i sudionike u prometu podsjećamo i upozoravamo na odredbe  Zakona o sigurnosti prometa na cestama.


ZIMSKI  UVJETI  NA  CESTAMA
 
Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
 
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporuča dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno navedenim odredbama.

ZIMSKA OPREMA
 
Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti propisano je da se zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a prethodno navedena vozila, koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače, moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne i sl.) te marki/tipu.

Kategorija M: osobni automobili i autobusi, motorna vozila za prijevoz osoba s najmanje četiri kotača
Kategorija N: teretni automobili, motorna vozila za prijevoz tereta s najmanje četiri kotača
Zimski pneumatici označeni su oznakama:  M+S, M.S. ili M&S.
 
VOZITE S KRATKIM SVJETLIMA

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. U protivnom, vozač će za ovaj prekršaj biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna.

SAVJETI VOZAČIMA I DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU
  

  • prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama,
  • obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju „mrtve kutove“),
  • provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, stanje akumulatora, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača, gorivom potpuno napunite rezervoar te izbjegavajte vožnju na rezervi,
  • vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) pneumatika – prije polaska na put barem jednom probajte postavljanja lanaca za snijeg na vaše vozilo,
  • brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,
  • poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenom dinamičkom prometnom signalizacijom),
  • pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put,
  • izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja,
  • pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji,
  • ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte da bi otklonili nove opasnosti te žurno pozovite policiju na 192! 

 

Related Post