Objavljen jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine

869 0

ZAGREB – Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

„Sada možemo krenuti s raspisivanjem natječaja za preostala sredstva Programa ruralnog razvoja po novim, ujednačenim i jednostavnijim pravilima. Umjesto 38 pravilnika sada imamo jedan i vjerujem da će to korisnicima olakšati način prijave i skratiti vrijeme koje su do sada trošili na proučavanje pravila.“ – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala da je danas usuglašen i plan raspisivanja natječaja do kraja 2019. godine.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. Naime, tijekom dosadašnje provedbe natječaja ukazala se potreba za dodatnim pojednostavljenjem pravila pa je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da se osnovni uvjeti propišu na jednaki način za sve mjere Programa, a da se kod raspisivanja natječaja za pojedine tipove operacija detaljno razrade uvjeti koje je korisnik obvezan ispuniti.

Indikativni plan objave natječaja 2019.

  1. listopada 2019
Prijedlog objaveNaziv mjereNaziv natječaja
kontinuiranoMjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranjaMjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuiranoMjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvimaMjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuiranoMjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.1.1
Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
listopadMjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
studeniMjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
studeniMjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TOP 4.1.1)
studeniMjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeniMjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
studeniMjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeniMjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
studeniMjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
studeniMjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
prosinacMjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
prosinacMjera 6 – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
prosinacMjera 16 – Suradnja16.1.2. Operativne skupine

 

 

Related Post

ŠESTI SAJAM POSLOVA

Autor - 11/10/2013 0
U prostorima CISOK-a danas tijekom prijepodneva održan je sajam poslova. Program je započeo u 10 sati i trajao do 13…

Autor - 10/04/2019 0
Autor Franjo Samardžić NOVA GRADIŠKA –  održat će se 29. travnja 2019. u Novoj Gradiški. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova…