ODRŽANA SKUPŠTINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“

1842 0

NOVA  GRADIŠKA – Volonteri koji sudjeluju u  brojnim aktivnostima  Društva „Naša djeca“, osmišljavaju ih i provode  tijekom godine predvođeni predsjednicom Vericom Lukačević,  imaju se čime hvaliti. Sinoć održana  izvještajna Skupština  bila je samo prigoda da se rezimiraju  brojne manifestacije i aktivnosti koje su provodili s djecom i za djecu u 2016. godini.

Osim izvješća o radu, Skupština je usvojila izvješće Nadzornog odbora i  program rada za 2017. godinu. Verica Lukačević zahvalila se svim volonterima koji su dali doprinos  da se život najmlađih Novogradiščana tijekom godine upotpuni  raznim aktivnostima i sadržajima.

Rad Društva „Naša djeca“ pohvalila je  zamjenica gradonačelnika Vesna Đapić i obećala daljnju suradnju i potporu u radu. Najavila je uskoro otvaranje kino dvorane i daljnju obnovu dječjih igrališta, te govorila o  aktivnostima koje se provode  u cilju  obnove i  osposobljavanja    gradskih bazena. Ove godine Grad Nova Gradiška  će  ljetovanje na Hvaru  omogućiti za još desetero djece, tako  da će umjesto za  30 ovoga ljeta    ljetovanje platiti za  četrdesetero djece.

Iako su  sve aktivnosti  Društva „Naša djeca“ javnog karaktera  i odvijaju se  najčešće na javnim  gradskim površinama  podsjetimo građane  na neke od njih. Većina   ima  zavidnu tradiciju pa su planirane i za ovu godinu.

Svaka godina počinje Dječjim pokladnim danom, a uz kreativne radionice  obilježava se  Europski tjedan i Dan Europe. Značajne su i aktivnosti Dječjeg foruma, a jedna je  u prošloj godini bilo i sudjelovanje na  susretu Dječjih foruma u Hrvatskom saboru.   U sklopu projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ na ljetnoj školi za  dužnosnike DND-a sudjelovale su i članice novogradiškog DND-a. U namjeri da se osvijesti  potreba za  stvaranje zdravog načina života  organizirana je manifestacija „Zdravi koraci“ u kojoj je bilo 200  sudionika. Nisu izostale aktivnosti ni u povodu Dječjeg tjedna,  nije zaboravljena ni   konvencija o prav ima djeteta, a održana je i svečana sjednica  Dječjeg gradskog vijeća. U protekloj godini  izabrani su i novi članovi    12.  saziva Dječjeg gradskog vijeća,  a Dječji forum je  uz radionice,   obradio  sve planirane teme  iz područja  dječjih prava, odgoja za mir, toleranciju i nenasilno rješavanje problema

Related Post