OKRUGLI STOL – ULOGA MEDIJA U PREVENCIJI OVISNOSTI I NASILJA

1070 0

NOVA GRADIŠKA, 8. prosinac 2010. – Okrugli stol na temu „Uloga medija u prevenciji ovisnosti i nasilja“ bila je jedna od brojnih aktivnosti organiziranih u našem gradu povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Udruga za priomicanje kvalitete života i održavanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ Nova Gradiška i njena predsjednica mr. Ljiljana

Lukačević, spec. kliničke psihologije, pozvali su na raspravu novinare lokalnih medija i stručne osobe iz udruga smatrajući da je velika uloga medija i novionara u devijanstnom ponašanju mladih. Nažalost odazvao se mali broj. Uz nekolicinu novinara u raspravi su suidjelovale dr. Slobodanka Vukelić Žarković, Marija Dautović i Mira Linjaković. Cilj okruglog stola bio je dati još jedan doprinos u lokalnoj zajednici u borbi protiov ovisnosti i nasilja koje, prema provedenoj abnketi među učenicima osnovnih i srednjih škola, postaju zabrinjavajuće.

„Kada smo organizirali i stvarali program obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti ideja da uključimo medije u okrugli stol spontano se nametnula jer smo shvatili da su nam mediji vječni pratitelji u borbi protiv ovisnosti i aktivnostima usmjerenim na prevenciju, a i mi njima jer mnoge aktivnosti struke do krajnjeg korisnika stižu kroz medije. Ovim okruglim stolom željeli smo upoznati predstavnike naših lokalnih medija sa stanjem na lokalnom području i zloupotrebom kako opojnih droga, tako alkohola, duhana među mladima i nekih pojavnosti novijih oblika ovisnosti kao što su kockanje i ovisnost o internetu“, rekla je mr Ljiljana Lukačević, moderator okruglog stola, dodajjući dobru suradnju sa lokalnim medijima.

 

„Mnogi nacionalni mediji svojim reklamama potiču mlade na alkohol, pa ispada da se jedna nogometna utakmica ne može kvalitetno odgledati bez piva. Kad govorimo o ovisnosti moramo govoriti i o nasilju jer su najčešće nasilja među mladima potaknuta alkoholom. Znači ako preveniramo ovisnost smanjit ćemo nasilje i obrnuto“, kaže mr. Lukačević. Cilj tribine je ojačati sve resurse na lokalnom području u borbi protiv ovisnosti i nasilja što je u ovom trenutku veoma zabrinjavajuće, a moglo se vidjeti kroz razne ankete provedene među učenicima osnovnih i srednjih škola.

  

dr. Slobodanka Vukelić Žarković, Marija Dautović i Mira Linjaković

Related Post