OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

2572 0

Piše: ravnatelj, Dražen Oršulić, dr.med.

Ova 2012. godina u Općoj bolnici u Novoj Gradiški biti će obilježena po više događanja koja su često bila vrlo burna i dinamična.

Sigurno za ustanovu koja djeluje već 166 godina na ovom prostoru ( osnovana daleke 1846. godine ) , kao i za njene djelatnike to nije bilo nimalo jednostavno i lako. Teret opće krize i recesije se osjeća i u njenom djelovanju. Svi djelatnici bolnice su se trudili ostvariti zadane ciljeve i biti na usluzi pacijentima i korisnicima naših usluga. To nije bilo nimalo lako u ovoj i ovakvoj situaciji, sa znatno manjim sredstvima koji stižu u našu ustanovu. Trudili smo se svojim pojačanim zalaganjem, profesionalnošću i humanošću nadoknaditi materijalne i financijske nedostatke. Nadamo se da su to naši pacijenti prepoznali u kontaktu s nama i korištenju naših usluga. Jer naš zajednički interes, osoblja i pacijenata je zadovoljstvo našim uslugama i ljubaznošću. Financijska situacija je stabilna i ovu godinu ćemo završiti s pozitivnim poslovanjem, Redovito se podmiruju obaveze i ispunjavamo sve zahtjeve koji dolaze od Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nastojimo našim korisnicima usluga pružiti još veći i bolji standard zdravstvenih usluga. Nakon dugog niza godina završena je diobena bilanca između naše bolnice i Doma Zdravlja Andrija Štampar. Bolnica je postala vlasnik cijelog prostora u samoj bolnici, samo još pojedini liječnici koncesionari koriste ordinacije obiteljske medicine i služba hitne medicinske pomoći koristi dosadašnji prostor.

 

U toku je priprema ugovora o korištenju tih prostora. Za prostor hitne medicinske pomoći bolnica je darovala zemljište na kojem se treba izgraditi zgrada za njihove potrebe, a u tom prostoru treba biti smješten Zavod za javno zdravstvo i epidemiološka služba. U sadašnjem prostoru hitne medicinske pomoći nakon iseljenja predviđa se formiranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

 

Uskladili smo svoje aktivnosti s mrežom zdravstvenih ustanova u županiji i u Republici Hrvatskoj. Također smo u procesu usklađivanja djelatnosti naše bolnice prema preporukama Ministarstva zdravlja u kojima smo zadržali sadašnji nivo, ali i planirali nove djelatnosti. Ove godine ističe ugovor s HZZO-om i u pripremi smo za potpisivanje novog ugovora za slijedeće razdoblje. Ove godine smo potpisali jedan značajan Ugovor s Medicinskim fakultetom iz Osijeka gdje smo postali nastavna baza njihovog fakultet, što znači da će njihovi studenti moći u našem prostoru moći obavljati dio svojih aktivnosti i obaveza. Moram napomenuti kako nam je u punoj aktivnosti naš bolnički informacijski sustav gdje su svi dijelovi bolnice informacijski povezani, kao i s ordinacijama obiteljske medicine. Od 15.11.2012. godine smo priključeni na E liste čekanja i elektronsko naručivanje pacijenata što će pojednostaviti prijavljivanje pacijenata na pretrage i preglede. Naš CT uređaj u radiološkom kabinetu je priključen u programe telemedicine tako da se u svakom trenutku može konzultirati služba u Zagrebu radi ev. dilema i nejasnoća u svezi nalaza. Ove godine se trudimo postići dodatne bolje i kvalitetne uvjete u svezi prostora, opreme i kadrova. Nastavljamo s obnovom pojedinih odjela u bolnici ( završeni su interni odjel, kirurgija, neurologija, psihijatrija, intenzivna njega). Započeli smo obnovu pedijatrijskog i ginekološkog odjela i u toku je izrada projektne dokumentacije,a sama realizacija se očekuje iduće godine. Ti odjeli su radili u neadekvatnim uvjetima, a ovim uređenjem postiže se veće zadovoljstvo osoblja i pacijenata. Do kraja je uređena patohihistološka služba s najnovijom opremom koju do sada nismo imali tako da vrlo brzo i kvalitetno mogu obrađivati svi preparati. 20-ak liječnika se nalazi na specijalizaciji i subspecijalizaciji iz pojedinih grana medicine, a i 10-ak medicinskih sestara idu u više škole za prvostupnice sestrinstva.

 

Na mjesto vd. ravnatelja Opće bolnice Nova Gradiška imenovan sam odlukom Upravnog vijeća s 02.06.2012. godine, a s 21.07.2012. godine i ravnateljem. Do sada sam 6 godina bio na funkciji pomoćnika ravnatelja za kvalitetu i unapređenje zdravstvene zaštite, tako da sam bi dobrim dijelom upoznat s funkcioniranjem bolnice. Velike promjene su nam se dogodile odmah nakon toga jer smo nakon nalaza državnog inspektorata morali prekinuti ugovore o djelu s 22 osobe koje su radile duži period u našoj bolnici, a za njih naravno nismo imali niti dobili zamjene. U takvim otežanim okolnostima smo uspjeli zadržati istu kvalitetu zdravstvene usluge. Otežavajuće su okolnosti i smanjenje prihoda od HZZO ( mjesečni limit ) za oko 1 milijun kuna mjesečno, unazad godinu dana. Također su nam smanjena i financijska sredstva iz decentraliziranih sredstava za oko 1 milijun kuna, te smo morali u hodu mijenjati već ugovorene i planirane aktivnosti.

 

Ove godine smo uredili i ravni krov na prostoru nove bolnice koji je prokišnjavao, a postavljen je i vodotoranj za potrebe klimatizacije toga dijela bolnice. Na zgradi uprave bolnice postavljeno je novo i izolirano krovište uz promjenu stolarije i postavljanje nove plastične. Na više mjesta u bolnici postavljena je nova plastična stolarija koja osim svoje estetike služit će funkcionalno i racionalno što se tiče utroška energije. U prostoru fizikalne terapije uređeni su podovi i oličeni su zidovi. Uređen je i promijenjen dio nogostupa u bolničkom krugu.

 

U planu je formiranje Odjela za dijalizu, jer već imamo suglasnost HZZO-a , a čeka se još suglasnost Ministarstva zdravlja.

 

Dogodine nastavljamo s uređenjem pedijatrijskog i ginekološkog odjela.

 

U planu je nabava kvalitetnog UZV aparata za potrebe internog odjela i radiološkog kabineta.

 

Plan je i po drugim službama obnoviti potrebnu opremu u skladu s financijskim mogućnostima.

 

Svoj rad nastojimo obavljati stručno, kvalitetno i odgovorno na zadovoljstvo naših pacijenata.

Related Post

NEUSPJELA SANACIJA

Autor - 27/09/2016 0
SLAVONSKI BROD – Zbog neuspješne sanacije sve su hrvatske bolnice prije nekoliko mjeseci vraćene svojim osnivačima – županijama, pa tako…