OPASNOST OD POŽARA NA OTVORENIM PROSTORIMA

801 0

SLAVONSKI BROD, 27. ožujak 2015. – Tijekom proteklog vikenda zabilježeno je nekoliko požara na otvorenom prostoru, uglavnom se radilo o požarima bez materijalne štete (samo suha trava i nisko raslinje).

Kako ovi požari mogu biti i opasni ukoliko građani prilikom spaljivanja korova i drugog otpada ne poduzmu sve mjere i radnje kako se požar ne bi proširio dokazuje i požar koji se tijekom vikenda dogodio kod mjesta Bodegraj. Za sada nepoznata osoba upotrebom otvorenog plamena zapalila je biljne ostatke na jednoj poljoprivrednoj površini južno od mjesta Bodegraj. Požar se proširio s južne i istočne strane na okolne poljoprivredne površine prilikom čega je nastala opožarena površina od oko 10 hektara. Među opožarenim zapuštenim poljoprivrednim površinama, opožarena je i poljoprivredna površina od nešto manje od jednog hektara na kojoj je bilo zasađeno preko tisuću sadnica kanadskog oraha starosti oko 3 godine čime je vlasnik oštećen za oko deset tisuća kuna. Policija će protiv nepoznatog počinitelja nadležnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

 

Kako se ovakvi požari ne bi događali, policija upozorava građane da zbog viših dnevnih temperatura dolazi i do isušivanja tla i biljnog pokrova čime se povećava mogućnost lakog nastanka požara kao i širenja požara na otvorenim prostorima što može imati za posljedicu velike materijalne štete na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama, oštećenja nadzemnih instalacija niskonaponskih električnih vodova, širenje požara na građevinske objekte i moguće ljudske žrtve. Zbog svega navedenog policija i ove godine podsjeća građane na slijedeće:


Loženje vatre na otvorenom prostoru i spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama uređeno je Odlukom Županije brodsko-posavske (SL 07/96) i dozvoljeno je u razredu male opasnosti od požara. U danima umjerene opasnosti dozvoljeno je spaljivanje uz prisutnost 3 osobe i priručnu opremu za gašenje požara uz uvjet da se ne omogući prelazak vatre na susjednu poljoprivrednu površinu, odnosno ako se radi o kontroliranom spaljivanju tada se obavještava vatrogasna postrojba (JVP ili DVD) koja može i osiguravati prisutnost određenog broja vatrogasaca i opreme kod spaljivanja. Kod visokog ili vrlo visokog stupnja opasnosti od požara zabranjeno je loženje vatre na poljoprivrednim površinama i spaljivanje biljnog pokrova. U vremenu od 16. lipnja do 31. srpnja zabranjeno je spaljivanje i loženje vatre na poljoprivrednim površinama. Razrede opasnosti određuje Državni hidrometeorološki zavod, a priopćava ga Centar 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Zbog povreda odredbi navedene Odluke fizičke i odgovorne osobe mogu odgovarati novčanom kaznom u iznosu od 500 kn, a pravna osoba u iznosu od 700-2000 kn.

Prilikom spaljivanja biljnog pokrova ili loženja vatre na otvorenom prostoru svaka je osoba dužna voditi računa da ne izazove požar, odnosno nekontrolirano širenje vatre. Za osobu koja izazove požar sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) propisana je novčana kazna u iznosu od 15.000-150.000 kn ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana a za nehatno izazvan požar novčana kazna u iznosu od 2.000-15.000 kn.


Zbog nesavjesnog i neodgovornog spaljivanja mogu nastati velike materijalne štete odnosno ugrožena imovina većeg opsega, pa čak i ljudske žrtve. Požarom kojim je izazvana opasnost za život i tijelo ljudi ili izazvana opasnost za imovinu većeg opsega u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske (NN 125/11, NN 142/12) postoji i kaznena odgovornost (npr. za kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina kao i za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari ako je nastala znatna šteta).


Stoga ovim priopćenjem želimo potaći građane da prilikom spaljivanja otpada, suhe trave i drugih materijala, odbacivanjem opušaka, održavanjem piknika i korištenjem roštilja u prirodi budu krajnje odgovorni i savjesni kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. A ukoliko se dogodi nekontrolirano širenje vatre, potrebno je žurno obavijestiti vatrogasce na broj telefona 93, policiju na 192 ili Centar 112.

Autor Antun Jakobović PUBP

 

Related Post