OPĆINA VRBJE U 2019. GODINI: Zajedništvom unapređuju životnu sredinu u svim selima

5746 0

Općina Vrbje nastavila je i u 2019. godini u svim selima graditi i unapređivati komunalnu i društvenu infrastrukturu i stanovništvu stvarati bolje uvjete za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Unapređenju ukupnog života na području općine u velikoj mjeri doprinosi složan rad Općinskog vijeća. O aktivnostima koje su obilježile 2019. godinu razgovarali smo s općinskim načelnikom Igorom Jurišićem.

OPĆINSKO VIJEĆE – Općinski načelnik Igor Jurišić, ističe  konstruktivan   rad svih njegovih članova, pod vodstvom  predsjednika Mladena Konjević, a bez obzira radi li se o članovima vladajućeg HSS-a ili  oporbenog HDZ-a.

-Sve su  odluke   usvojene   jednoglasno. Meni je ovo treći mandat. Od prvog mandata značajno smo napredovali i unaprijedili  rad Općinskog vijeća, a zalaganje vijećnika je na visokom nivou.   Pripremaju se za sjednice, daju konstruktivne prijedloge i  iznose svoja razmišljanja. Stranačke boje se u Općinskom vijeću u Vrbju ne gledaju. Uvijek je naglasak na tome da se nađe najbolje rješenje i zato s moje strane  pohvale svim općinskim vijećnicima i predsjedniku Mladenu Konjeviću – ističe načelnik Igor Jurišić.

OPĆINSKI PRORAČUN – Načelnik stiče  stabilnost općinskog proračuna, koja je rezultat, kako kaže,   porezne reforme  koja  se pozitivno odrazila na općinski proračun, posebno u općinama koje su u prvoj skupini potpomognutih područja. Donijela je  jako velike promjene i sada je, kako naglašava,  puno jednostavnije funkcionirati.  Unatoč tome što Općina ima povrat poreza  u šestom i sedmom mjesecu, puno  je jednostavnije financijski funkcionirati, jer se   značajno više novca raspodijelilo  u općinske proračune u odnosu na prijašnje razdoblje, a   tijekom cijele godine  Općina ima priliv sredstava iz državnog proračuna.

KOMUNALNA I DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA –  U Visokoj Gredi  u tijeku je izgradnja društvenog  doma koji je stavljen pod krov.  U tom selu  Općina nije imala nikakav svoj prostor pa je bilo nužno izgraditi dom  u kome će prostor  za rad imati Mjesni odbor, služiti za  razna okupljanja mještana, održavanje manifestacija i raznih događanja.   Općina je zato kupila staru kuće i zemljište  koje je  u središtu sela, preko puta škole i crkve. Izgradnja doma se    sufinancira sredstvima  Ministarstvo regionalnog razvoja. Iduće godine sredstvima iz općinskog proračuna uredit će se  unutrašnjost doma, okoliš i parkiralište i   društveni dom će se staviti u funkciju.

Završena je i obnova društvenog doma u Mačkovcu. Obnovljena je  unutrašnjost doma, sala, sanitarni čvorovi  i prostor za kuhinju. To je druga faza obnove. Prva je bila  2011. godine kada je obnovljeno krovište  sufinancirano sa 60 posto sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja.  Radovi izvedeni  ove godine  financirani su  iz vlastitih sredstava.

U namjeri da   ravnomjerno u svim mjestima  unapređuje uvjete života  u Dolini je asfaltirano 1000 četvornih metara parkirališta i pristupna cesta do mjesnog groblja. Vrijednost radova iznosi  250.000 kuna.

Iz godine u  godinu  mijenja se izgled središta Vrbja, a bilo je   tako  i u 2019. godini. Uklonjena je stara školska drvarnica  izgrađena nova, a  malo veći zahvat  bila je  izgradnja    igrališta  za male  sportove koje je asfaltirano. Kako kaže općinski načelnik Igor Jurišić,  nogometni  klub ne funkcionira već duži niz godina, a djeci  i  mladeži  u Vrbju je potrebno igralište  za nogomet i košarku. Asfaltirano je parkiralište pred grobljem u Vrbju i napravljene  nove betonske staze u groblju.  U planu je do kraja godine  opremanje dječjeg igrališta  u Vrbju sa,  kako naže načelnik,  malo drugačijim rekvizitima za igru djece.

-Sredstvima iz općinskog proračuna   u Bodovaljcima je  društveni dom opremljen  profesionalnom kuhinjom koju je nužno imati,  jer se radi o velikom  društvenom domu  koji može ugostiti oko 300 ljudi.    U Bodvaljcima je  asfaltirano parkirališta pred grobljem.

Županijska uprava za ceste je  postavila habajući sloj asfalta  na županijskoj cesti  Sičice-Dolina u dužini od 5, 5 kilometara na čemu se zahvaljujem Županiji. To je bila jedna od zadnjih cesta na području Županije koja nije imala fini završni  sloj asfalta.

Ukupno je u sve ove radove, koji su nam od velikog značaja, u 2019. godini utrošeno preko 2 milijuna kuna – kaže općinski načelnik Igor Jurišić.

UDRUGE I DRUŠTVA – Načelnik je govorio  i o aktivnostima udruga i društava  kojima su najveći problem članovi,  jer mladi ljudi odlaze.

-Centralni događaj  i u ovoj  godini bili su sadržaji organizirani u  okviru  tradicionalne manifestacije  „Rokovo u Vrbju“. Organizator  je bilo  Kulturno-umjetničko društvo Vrbje koje odlično funkcionira.

Spojili smo nogometne klubove Mačkovac i Bodovaljce. Nogometni klub iz   Bodovaljaca odlično funkcionira. Nemao problem sa financiranjem udruga, među kojima su i    četiri vatrogasna društva, koja su  jako aktivna.  Problem su nam, međutim,  ljudi kojih više nema jer su otišli  iz naše općine iz  raznih razloga. Nemamo dovoljno nogometaša, vatrogasaca i pjevača u KUD-u.  Problem nam je, naprimjer,  sastaviti nogometnu ekipu koja će svaki vikend odigrati utakmicu, jer jedni rade u Zagrebu, drugi studiraju Zagrebu, treći odlaze u Njemačku…  Ono što kao  jedinca lokalne samouprave možemo učiniti je  da im podmirujemo   sve financijske potrebe.

PLANOVI ZA 2020. GODINU – Što se tiče planova za sljedeću godinu Općina Vrbje planira ulagati u sport i obnoviti prostor NK „Slavonija“ Bodovaljci. Obnovljena je  tribina, a namjera je  naredne godine temeljito obnoviti  klupske prostorije   jer   je objekt  star 30 godina i nije obnavljan.

-Završili smo vodovod i planiramo  izraditi idejna rješenja za kanalizaciju.  Nastavit ćemo  poboljšavati cestogradnju i nerazvrstane ceste.  Imamo puno sokaka, kao što su  Ratarska ulica u Vrbju i sokak u Dolini, koje  treba  asfaltirati.  Sve društvene domove treba opremiti  kuhinjama, klima uređajima i  grijanjem, te ih   staviti u funkciju.  Krenut ćemo od Bodovaljaca – kaže općinski načelnik Igor Jurišić i dodaje da će  Općina Vrbje  nastaviti  uobičajene djelatnosti iz svoje nadležnosti, davati potpore  u cilju da se  stanovništvu u  svim selima  osiguraju što bolji uvjeti za život.

Related Post