Općinama i gradovima u brodsko-posavskoj županiji šest milijuna kuna za razvoj lokalne zajednice u 2020. godini

1442 0

Autor bpz.hr
SLAVONSKI BROD, 21. svibnja 2020. – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima upravlja razvojem potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Cilj upravljanja razvojem potpomognutih područja je doprinijeti njihovom gospodarskom i ukupnom razvoju, te stvoriti pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Ovaj cilj uključuje aktiviranje svih dionika koji svojim radom pridonose razvoju potpomognutih područja i njihovu gospodarsku oporavku, što je preduvjet ostvarivanja povratka iseljenog stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i ostvarivanja održivog razvoja ovih područja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva za provedbu ovog Programa u 2020.godini osigurana su u Državnom proračunu. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime se izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.

Na natječaj su se javile i općine s područja Brodsko-posavske županije, a odobreno je sufinanciranje 23 projekta (popis s odobrenim iznosima sufinanciranja u nastavku):

KORISNIKNAZIV PROJEKTAIZNOS SUFINANCIRANJA [kn]
Slavonski ŠamacIzgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja350.000,00
SikirevciIzgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja150.000,00
DavorRekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru350.000,00
VrbjeSanacija kolnika u Ratarskoj ulici200.000,00
Nova GradiškaRekonstrukcija ulice Ivana Domca200.000,00
PodcrkavljeRekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice200.000,00
BebrinaBebrina300.000,00
VrpoljeRekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima350.000,00
Stara GradiškaSanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš180.000,00
RešetariRekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić200.000,00
OkučaniIzgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima450.000,00
Gornji BogićevciSanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci350.000,00
SibinjIzgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak300.000,00
Garčinrekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu300.000,00
Nova KapelaUređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić250.000,00
Brodski StupnikIzgradnja Lovačke kuće s vidikovcem160.000,00
Velika KopanicaRekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici400.000,00
Gornja VrbaUređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi200.000,00
Brodsko-posavska županijaModernizacija odjela za ginekologiju i opstetriciju OB Nova Gradiška120.000,00
OprisavciRekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju180.000,00
Staro Petrovo SeloRekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici350.000,00
CernikSanacija krovišta Područne škole Šumetlica200.000,00
KlakarIzgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru250.000,00

 

Related Post