OPĆINA OKUČANI

1722 0

Piše: Aca Vidaković, načelnik

Nakon prošle 2011. godine, najuspješnije godine od osnivanja Općine Okučani, ova 2012. godina je bila puno lošija, ali ne i neuspješna.

Prošle smo godine imali do sada najveći proračun, koji je ove godine puno manji, ali i stabilan. Moram naglasiti da Općina Okučani nije kreditno zadužena, što smatram u da je u ovim kriznim vremenima iznimno važno za funkcioniranje općine kao jedinice lokalne samouprave. Sve smo investicije financirali iz vlastitih izvora, ministarstava, EU fondova i Hrvatskih voda.

 

Gotovi projekti vrijedni 80 milijuna kuna

 

U 2012. godini općinski proračun je puno manji iz razloga što su se smanjile investicije za koje su novac osiguravali investicijski fondovi, Hrvatske vode i ministarstava, od kojih smo dobivali sredstva. Mi smo općina koja ima gotovih projekata u vrijednosti od 80 milijuna kuna. Nismo ih uspjeli realizirati i iz razloga što su građevinske dozvole bile na Općini Okučani, a traženo je da budu na komunalnim poduzećima.

Bilo nam je zato najvažnije završiti projekte koje smo započeli, pa tako završavamo projekte kanalizacijske mreže, iako imamo problema sa izvoditeljima radova koji ih nisu bili u mogućnosti završiti, završili smo vodovod Vrbovljani – Klenik i predstoji nam bušenje ispod autoceste i željezničke pruge.

Što se tiče ostalih komunalnih objekata na području općine po planu ih i u skladu s mogućnostima realiziramo, a privodimo kraju obnovu društvenih domova. Uveli smo centralno grijanje u dom u Lađevcu, a do kraja godine ili početkom 2013. godine obnovit ćemo društveni dom u Cagama. Ostaje nam u narednoj godini obnoviti društveni dom u Benkovcu, a tražimo adekvatan prostor za izgradnju društvenog doma u Vrbovljanima. Iako je ove godine proračun manji i skromniji sve udruge koje djeluju na području općine financijski smo podupirali, a nagrađivali smo one koji su svojim radom to najviše zaslužili. Od projekta koji su u fazi izrade izdvojio bih izradu projektne dokumentacije za lokalne ceste jer ih smatram jako bitno za razvoj općine.

 

Očekujemo do konca godine priključak električne energije na objekt školske športske dvorane. Zahvalio bih na pomoći Brodsko-posavskoj županiji koja je dala 60.000 kuna. Općina Okučani je izdvojila 50.000 kuna za priključak tako da čekamo uporabnu dozvolu i stavljanje dvorane u funkciju.

Od ostalih zbivanja i programa koji su provedeni u 2012. godini izdvojio bih Program pomoći starijim osobama i skrb o 200 starih i nemoćnih osoba.

Po novom zakonu o prijevozu učenika općina Okučani sufinancira prijevoz učenika za što smo imali planirana sredstva u proračunu za ovu, a imamo i za 2013. godinu. Imamo mali problem s Čazmatransom koji prevozi na učenike na relaciji Okučani – Novska zbog visoke cijene prijevoza. Istaknuo bih da svaki učenik koji putuje iz Okučana u školu prima iz općinskog proračuna mjesečno 60 kuna, tako da roditelji u 95 posto slučajeva ne moraju plaćati prijevoz.

I dalje skrbimo o dječjem vrtiću i tzv. maloj školi.

U proračunu kakav jeste našli smo sredstva za sve koji djeluju na području općine i financiramo ih.

 

Obnova željezničke pruge i izgradnja kolodvora značajni za razvoj Okučana

 

Još bi jednom naglasio da veoma značajnom, za razvoj općine i rješavanje komunalnih problema i nedostatka objekata društvenog standarda građana, smatram izradu projektne dokumentacije s kojom smo počeli 2007. godine. Zato ovog trenutka imamo potvrdu glavnih projekata u vrijednosti od 80 milijuna kuna za izgradnju nogostupa, igrališta, vodovoda, kanalizacije i drugih. Jamstvo su da ćemo i u 3013. godini nastaviti s unapređivanjem ukupnih uvjeta života stanovništva. Veoma bitnim za Republiku Hrvatsku i Općinu Okučani smatram rekonstrukciju željezničke pruge i izgradnju suvremenog željezničkog kolodvora u Okučanima koji će nam biti na ponos. Smatram da će željeznički prijevoz u budućnosti biti prometna žila kucavica iznimno važan za razvoj naše općine. Od rekonstrukcije željezničke pruge već sada imamo veliku korist jer smo barem dijelom riješili veliki problem nezaposlenosti. Na obnovi i rekonstrukciji pruge s područja općine Okučani radi 26 ljudi, a posao su dobili prijevoznici.

Related Post