OPĆINA OKUČANI I POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNA SLUŽBA

690 0

OKUČANI, 26. veljače 2015. – Općina Okučani, zajedno sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom na čelu s mr. sc. Mijom Gašparovićem, višim stručnim savjetnikom, počela je s provođenjem izobrazbe poljoprivrednika,

voćara, vinogradara i uzgajivača povrća o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Sve one koji pohađaju izobrazbu, koja traje tri dana, Općina Okučani će namiriti dio troškova u iznosu od 200 kuna.,

Related Post

MALA MATURA

Autor - 28/10/2014 0
Mi rušimo sve prepreke, barijere, predrasude, koje su nam nametnute, a gradimo mostove prijateljstva, koji će nas ponovno spojiti

EU FONDOVI

Autor - 16/01/2014 0
Okupilo se 20-tak poduzetnika sa područja Okučana, Gornjih Bogićevaca i Dragalića