OPĆINA OKUČANI I POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNA SLUŽBA

580 0

OKUČANI, 26. veljače 2015. – Općina Okučani, zajedno sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom na čelu s mr. sc. Mijom Gašparovićem, višim stručnim savjetnikom, počela je s provođenjem izobrazbe poljoprivrednika,

voćara, vinogradara i uzgajivača povrća o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Sve one koji pohađaju izobrazbu, koja traje tri dana, Općina Okučani će namiriti dio troškova u iznosu od 200 kuna.,

Related Post