OPĆINA REŠETARI VELIKO GRADILIŠTE

2398 0

Valja istaknuti da će, kada se završe radovi na kanalizaciji i kućnim priključcima, Općina Rešetari biti među rijetkim jedinicama lokalne samouprave koja će imati izgrađenu kompletnu infrastrukturu.

 

REŠETARI – Općinski načelnik Zlatko Aga i Ivo Sedlaček, predsjednik Mjesnog odbora Rešetari danas u bili na brojnim gradilištima diljem općine na kojima se izvode, ili su privedeni kraju radovi vrijedni ukupno 85 milijuna kuna.

Općina Rešetari danas je veliko gradilište. Privode se kraju radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, regulira se vodotok Rešetarice, nakon sanacije klizišta kod nogometnog igrališta u Gunjavcima sanira se klizište u Rešetarima, grade staze na mjesnim grobljima, a u punom su jeku radovi na izgradnji kanalizacije i kućnih priključaka, uređuju se poljski putovi i fasada župne crkve u Ršetartima. Dodajmo da će uskoro i nastavno-športska dvorana u Adžamovcima biti predana učenicima na upotrebu, a početi obnova krovišta na dvorani u Rešetarima. Osim građevinske operative, na komunalnim poslovima angažirani su djelatnici komunalnog pogona i ljudi zaposleni na javnim radovima. Osim u Rešetarima, gradilišta su otvorena u Gunjavcima, Bukovici, Brđanima, Adžamovcima i Zapolju.

Valja istaknuti da će, kada se završe radovi na kanalizaciji i kućnim priključcima, Općina Rešetari biti među rijetkim jedinicama lokalne samouprave koja će imati izgrađenu kompletnu infrastrukturu. Zato sa zadovoljstvom načelnik Zlatko Aga, nakon infrastrukture koja je završila pod zemljom (plin, vodovod, kanalizacija) za narednu godinu najavljuje poslove na izgradnji nogostupa i uređenju cesta.

 

– Cijela općina je u radovima. Predsjednik Općinskog vijeća i ja izbrojali smo preko 30 bagera koji uz kombinirke i ostale strojeve trenutno rade na području naše općine. Možemo naglasiti da se jedna velika građevinska operativa nalazi u našoj općini. Mogu biti ponosan jer su u širem okruženju novogradiškog kraja najznačajnija ulaganja i radovi odvijaju na području naše općine. Ponosni smo na sve ove projekte. Nije se bilo lako nositi sa svim poteškoćama da bi se projekti doveli u fazu realizacije. Mogu naglasiti da smo probili led sa EU projektima, koji su sada u izvođenju i izgradnji, a da smo stekli iskustvo koje nam je najznačajnije do sada. Provedba EU projekata je drugačija od onih koje smo nekada radili kroz sufinanciranja od RH ili Županije. Radi se drugom metodologijom i zahtjeva drugačiji odnos na projektima u fazi izgradnje, pogotovo pripreme, aplikacije i svega ostalog. Prvi EU projekt koji smo započeli na našoj općini je sanacija deponije gdje su radovi ušli u završnu fazu i za oko tridesetak dana bit će završeni – kazao je načelnik Zlatko Aga. O radovima koji se izvide i projektima koji su u fazi realizacije opširnije ćemo pisati.

Related Post