Otpad od klanja svinja možete bez naknade predati u reciklažnim dvorištima Odlagališta 

1081 0

U kontejneru za odvojeno sakupljanje plastike u Zapolju 16. studenog  2022. godine ubačen je otpad od klanja (drob), iako u svakom reciklažnom dvorištu  postoji poseban spremnik za tu vrstu otpada

 

Autor Franjo Samardžić, Foto Jakša Samardžić, Odlagalište d.o.o.

NOVA  GRADIŠKA, 3. prosinca 2022. – Sezona je svinjokolja  nakon kojih  treba  riješiti svinjskog otpada  od klanja.  Većina  to čini odgovorno, ali ima i onih koji  to čine na „lakši“  način  i otpad  bacaju u  kontejnere sa drugim otpadom na zelenim otocima. Iz  Odlagališta d.o.o. obavještavaju građane  da  otpad od klanja mogu bez naknade predati u reciklažnim dvorištima i upozoravaju građane  koje sve  probleme čine ako  otpad od klanja  bacaju u kontejnere u kojima se nalazi razvrstani otpad. Pojedinci su prijašnjih godina  otpad od klanja bacali i u kanalizaciju pa su morali  intervenirati  djelatnici Vodovoda  jer je došlo do  začepljenja  kanalizacije.
  -Mole se korisnici usluga sakupljanja komunalnog otpada da zelene otoke koriste sukladno otpadu koji je predviđen da se u pojedini spremnik stavlja. U suprotnom, savjesni građani uzalud odvajaju svoj otpad jer kada plastika ili papir bude onečišćen drugim otpadom taj odvojeni otpad je neupotrebljiv. Tada dolazi do situacije gdje smo primorani “onečišćeni” reciklabilni otpad utovariti u kamion koji sakuplja miješani komunalni otpad.  U kontejneru za odvojeno sakupljanje plastike u Zapolju 16. studenog  2022. godine ubačen je otpad od klanja (drob), iako u svakom reciklažnom dvorištu kojim upravlja tvrtka Odlagalište, postoji spremnik u koji se bez naknade može donijeti otpad od klanja.  Ova slika je prijašnjih godina nažalost bila svakodnevica u vrijeme klanja. Molimo  sve korisnike  naših usluga i one koji to nisu da ne uništavaju trud savjesnih korisnika i ne ugrožavaju zdravlje radnika tvrtke koji moraju ručno vaditi klaonički otpad- poručuju iz tvrtke Odlagalište. 

  Obavještavaju korisnike usluga sakupljanja otpada sa područja grada i općina Cernik i Rešetari da otpad od kolinja mogu predati u reciklažnim dvorištima Nova Gradiška, Rešetari i Cernik. Korisnici mogu bez naknade predati količinu koja je nastala prilikom klanja svinja za svoje potrebe. Veće količine otpada neće se preuzimati!

Related Post