OTVOREN PRETHODNI STEČJANI POSTUPAK NAD VETERINARSKOM STANICOM NOVA GRADIŠKA

1030 0

NOVA GRADIŠKA, 24. ožujak 2011. – Davorin Pavičić, stečajni sudac Trgovačkog suda u Osijeku Stalne službe u Slavonskom Bordu pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Veterinarskom stanicom d.o.o. Nova Gradiška. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan

je Zdenko Bešlić koji je dužan utvrditi postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, da li su naplativa potraživanja koja stečajni dužnik ima prema svojim dužnicima i da li je dužnikova imovina dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka. Privremeni stečajni upravitelj dužan je dostaviti stečajnom sucu navedeno izviješće u roku od 30 dana. Branimir Severović je u ime stečajnog dužnika 1.10.2009.godine podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom VETERINARSKA STANICA d.o.o. NOVA GRADIŠKA, A. Starčevića 29., navodeći u prijedlogu da je na dan 29.9.2009.godine račun blokiran za iznos od 1.847.981,55 kuna, a broj dana blokade iznosi 123.

 

Iz bruto bilance dužnika proizlazi da dužnik nema nikakove materijalne imovine a da iznos ukupnih obveza prelazi iznos ukupnih potraživanja. Potraživanja u uglavnom nenaplativa ili sporna. Uvidom u podatke o solventnosti PBZ Zagreb vidljivo je da nema pokrića u nalozima za plaćanje za iznos od 1.847.981,55 kuna, a u proteklih 6 mjeseci broj dana neprekidne blokade je 123 dana. Iz prokaznog popisa imovine je vidljivo da postoje samo potraživanja i to sporna u iznosu od 105.298,79 kn, a ostala potraživanja u iznosu od 38.191,18 kuna. Nekretnina nema. S obzirom da postoje okolnosti koje upućuju da postoje oba zakonska razloga insolventnost kao i prezaduženost, to je potrebno utvrditi pravo stanje stvari, posebno vrijednosti imovine koja bi ušla u stečajnu masu radi mogućnosti izmirenja troškova stečajnog postupka i obveza stečajnog dužnika.

Related Post