POKRENUT PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK NAD GP GRADING IZ CERNIKA

1716 0

NOVA GRADIŠKA, 19. studeni 2014. – Stečajni sudac Davorin Pavičić prihvatio je prijedlog djelatnika GP Grading iz Cernika i izdao rješenje kojim se nad tom građevinskom tvrtkom pokreće prethodni stečajni postupak radi

utvrđivanja uvjeta za pokretanje stečajnog postupka.

Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je Tadija Akalović iz Požege koji treba utvrditi da li postoje naplativa potraživanja koja stečajni dužnik ima prema svojim dužnicima te da li je dužnikova imovina dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka. Privremeni stečajni upravitelj dužan je dostaviti stečajnom sucu izvješće do 6. prosinca, a ročište je zakazano za 11. prosinca 2014.godine.

Trgovački sud je zaprimio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka od četiri djelatnika kojima je GP Grading ostao dužan bruto plaće za mjesec svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2014.godine i to Matijević Ivanu, 13.675,73 kuna, Oršulić Vjekoslavu 22.619,05 kuna, Mihaljević Slavku 26.282,72 kuna i Kalizan Ivici 13.676,73 kuna. Djelatnici ukupno bruto potražuju 76.254,23 kuna.

 

GP Grading je blokiran, a broj dana blokade u posljednjih šest mjeseci iznosi 114 dana a broj dana neprekidne blokade 43 dana. Svota nepodmirenih obveza iznosi 1.155.785,69 kuna te stoga, kako procjenjuje Trgovački sud, proizlazi vjerojatan stečajni razlog za nesposobnost za plaćanje.

Iz provedenog dokaznog postupka proizlazi da su vjerovnici učinili vjerojatnim postojanje razloga za otvaranje stečajnog postupka zbog nesposobnosti za plaćanje jer GP Grading ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.

Kako bi se u potpunosti utvrdile okolnosti, a posebno vrijednost imovine koja bi ušla u stečajnu masu radi mogućnosti izmirenja troškova stečajnog postupka i obveze stečajnog dužnika, Trgovački sud je pokrenuto prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

Related Post

KADROVSKO RJEŠENJE U VLADI RH

Autor - 12/02/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 12. veljače 2016. – Na zatvorenom dijelu 3. sjednice Vlade Republike Hrvatske Vlada održane jučer za pomoćnika ministra…