POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

760 0

SLAVONSKI BROD, 9. listopad 2012. – Danas, je u policijskoj upravi održana konferencija za novinare na kojoj je glasnogovornica policijske uprave Kata Nujić upoznala predstavnike medija o događajima tijekom prošlog tjedna i vikenda,

te je izdvojila značajnije događaje.

 

Potom je najavila slijedeću temu, odnosno preventivni projekt kriminalističke policije – linije maloljetničke delinkvencije. Ovaj projekt pod nazivom „Jednaka prava za sve – djeca i osobe sa invaliditetom“, predstavila je specijalizirana policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju, magistrica znanosti Jelena Lovrek, koji policija inače provodi u sklopu Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.

 

Projekt se sastoji od tri komponente: nasilje u obitelji, prevencija spolnog nasilja kod osoba sa intelektualnim poteškoćama i vršnjačko nasilje, usmjereno na djecu sa invaliditetom.

 

Obzirom da su u našem društvu osobe sa invaliditetom često marginalizirane, cilj projekta je educirati osobe, osnažiti ih kao eventualne žrtve, kroz niz radionica i prilagođenih edukativnih predavanja, no i senzibilizirati javnost, govoriti o tome, te na lokalnoj i regionalnoj razini, potaknuti i aktivno uključiti u ovaj projekt i druge subjekte u društvu.

 

Prva radionica u sklopu projekta započinje 15. listopada u prostorijama Udruge za slijepe i slabovidne osobe u Novoj Gradišci, što je simbolično, obzirom da se taj dan proslavlja „Međunarodni dan bijeloga štapa“.

Related Post