POTPORE BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

2025 0

SLAVONSKI BROD, 8. srpnja 2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske odobrilo je i sufinancira brojne projekte s područja energetske obnove, poticanja razvoja komunalnog gospodarstva

i komunalnog standarda, kao i one manje vrijednosti za izradu prostornih planova, jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske županije u 2016. godini.

 

Veliko je to priznanje nastojanjima Brodsko-posavske županije, župana Danijela Marušića, njegovih suradnika i stručnih timova koji su radili na izradi projekata.

Povodom potpisivanja odluka za radove energetske obnove za pet škola s područja Brodsko-posavske županije, čije financiranje je odlukama odobrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dodijele odluka o dodjeli sredstava kapitalne pomoći projektima općina i gradova, kao i odluka o sufinanciranja prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Brodsko-posavsku županiju posjetio je danas ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kušćević i pomoćnik ministra Igor Čižmek, a domaćini su im bili zamjenica župana Dunja Magaš i predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sredinom prošle godine objavilo je Pilot pozive za energetsku obnovu odgojno-obrazovnih javnih ustanova – za oba poziva, za izradu projektne dokumentacije te za radove energetske obnove, bit će ugovoreno gotovo 60 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Brodsko-posavska županija na najbolji mogući način iskoristila je Pilot pozive Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Naime, u ovoj županiji ukupan iznos investicija u okviru Pilot poziva je 12.799.996,25 kn, a putem predmetnih Odluka o financiranju tri osnovne škole, jedna gimnazija i jedna područna škola u Brodsko-posavskoj županiji dobit će ukupno preko 9 milijuna kuna (9.314.022,51kn) bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Škole koje su dobile odluke o sufinaciranju energetske obnove:

 

Gimnazija „Matija Mesić” iz Slavonskog Broda. Zgrada Gimnazije građena je 1974.g., a energetski razred postojeće zgrade je E. Projektom je predviđena energetska obnova zgrade Gimnazije „Matija Mesić” iz Slavonskog Broda. Mjere koje će se ovim projektom provesti su: rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora obuhvaća toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila.Projektirana je ušteda od 68,00% toplinske energije za grijanje nakon provedbe energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta je 4.743.123,75 HRK. Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca.

 1. OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević” iz OriovcaŠkola ima 404 učenika koja su raspoređeni u Matičnoj školi u Oriovcu te u Područnim školama Slavonski Kobaš i Brodski Stupnik. Zgrada Osnovne škole građena je 1980.g., a energetski razred postojeće zgrade je D. Projektom je predviđena energetska obnova zgrade Osnovne škole Planirane mjere energetske obnove su: rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije. Projektirana je ušteda od 57,52% toplinske energije za grijanje nakon provedbe energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta je 2.528.418,75 HRK. Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca

 1. OŠ „Ivan Meštrović” iz Vrpolja,. Istoimena škola danas pokriva općinsko područje sva tri naselja kao osmogodišnja. U područnim školama Čajkovci i Perkovci nastava se odvija do četvrtog razreda u zasebnim objektima. U školi se obrazuje oko 300 učenika. Zgrada Osnovne škole građena je 1980.g., a energetski razred postojeće zgrade je F. Projektom je predviđena energetska obnova zgrade Osnovne škole, a planirane mjere energetske obnove su: rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije. Ukupna vrijednost projekta je 2.269.710,00 HRK.
 2. OŠ “Matija Gubec” Cernik . Zgrada Osnovne škole građena je 1971.g., a energetski razred postojeće zgrade je G. Projektom je predviđena energetska obnova zgrade Područne škole Baćin Dol, Osnovne škola „Matija Gubec” iz Cernika. Planirane mjere energetske obnove su: toplinska izolacija vanjskih zidova,toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije. Projektirana je ušteda od 70,17% toplinske energije za grijanje nakon provedbe energetske obnove. Nakon obnove zgrada će biti u energetskom razredu D. Odluka o financiranju Projekta donesena je 30.06.2016. Ukupna vrijednost projekta je 452.747,50 HRK. Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca.
 3. OŠ “Sikirevci” iz Sikirevaca. Zgrada Osnovne škole građena je 1978.g., a energetski razred postojeće zgrade je D. Projektom je predviđena energetska obnova zgrade Osnovne škole „Sikirevci” iz Sikirevaca. . Planirane mjere energetske obnove su: toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, zamjena unutarnje rasvjete. Ukupna vrijednost projekta je 2.805.996,25 HRK.

U sklopu današnje svečanosti dodijeljene su i odluke za kapitalne projekte za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda

 

Ministarstvo je javni poziv za dodjelom kapitalnih pomoći za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda gradovima i općinama objavilo 02. svibnja 2016. Zahtjeve za odobravanje financijske potpore preispitivalo je Povjerenstvo za provedbu postupka odobravanja proračunskih sredstava, odnosno određivanja rasporeda i korištenja sredstava kapitalnih pomoći općinama i gradovima za 2016. To je Povjerenstvo ocijenilo koji su projekti od naročitog značaja za jedinicu lokalne samouprave i predložilo ministru donošenje Odluke o odobrenju prijenosa sredstava općini odnosno gradu.Puni iznos odobrenih projekata za Brodsko-posavsku županiju je 4.994 000 kn te je ministarstvo odobrilo 1.418 000 kn kojima će pomoći u realizaciji 10 projekata za različite općine te iste županije.

Ove odluke dobile su slijedeće općine:

 1. Brodski Stupnik, za financiranje projekta vanjskog i unutarnjeg uređenja doma stari Slatnik. Uređenje doma obuhvaća obnovu sanitarnog čvora koji je sada u izuzetno lošem stanju, unutarnje i vanjsko uređenje sale društvenog doma. Također se planira urediti javna površina – okoliš društvenog doma. Realizacija projekta kroz obnovu Društvenoga doma će u velikoj mjeri utjecati na kvalitetu, ali i na standard života lokalnog stanovništva. Puni iznos projekta je 420.000 kn, te je ministarstvo je dodijelilo 210 000 kn za realizaciju projekta.
 2. Davor za finaciranje projekta obnove kolničkog zastora u Ulici Strma. Sredstva su odobrena za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Planirano je uklanjanje oštećenog kolničkog zastora u dužini 1000 m, širine 4 m i izvođenje novog kolničkog zastora. 505 km2 površine, 64 naselja, prevladava starije stanovništvo, infrastruktura većinom u lošem stanju. Puni iznos projekta je 480 000 kn te je ministarstvo dodijelilo 155 000 kn za realizaciju projekta.
 3. Donji Andrijevci za financiranje projekta nabavke vanjskih sprava i opreme parkovne površine uz potok u naselju Donji Andrijevci. Park čini dio centra naselja Donji Andrijevci. Park će uključivat sprave za vježbanje kojima će se moći koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci i profesionalni sportaši, odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome. Kapitalnom pomoći financirat će se nabavka vanjskih sprava i opreme te njihovo postavljanje. Puni iznos projekta je 1.161 000 kn te je ministarstvo odobrilo i dodijelilo 105 000 kn.
 4. Garčin za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete. Projektom se planira izgraditi javna rasvjeta u dijelu Slavonske ulice, Mirogojskoj ulici, Ulici Dubrava, Ulici Blok B te na cestovnom prijelazu preko autoceste, ukupne duljine 1480 m, čime bi u cijelom naselju bila kvalitetno riješena javna rasvjeta. Postavilo bi se 35 rasvjetnih stupova i 37 rasvjetnih tijela. Upravljanje rasvjetom može biti regulirano cjelonoćno – polunoćno uz mogućnost nadogradnje upravljanja i regulacije. Projekt će uvelike smanjiti troškove općine i doprinjeti razvoju općine Garčin. Ukupna vrijednost projekta je 350 000 kn, ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je 150 000kn.
 5. Gornji Bogićevci, za financiranje projekta rekonstrukcije ulice i parkirališta. Riječ je o projektu je sanacije kolničkog traka ulice Karlovac i pripadajućeg parkirališta ispred mrtvačnice u istoj ulici (cca 400m). Ulica je izgrađena i asfaltirana još 1974. godine i do danas nije obnavljan asfaltni sloj kolnika. Osim oštećenja od habanja na kolniku su i oštećenja od ratnih stradavanja u Domovinskom ratu (zakrpe rupa od granata). Puni iznos projekta je 361 000 kn, ministarstvo je odlukom dodijelilo 140 000 kn.
 6. Okučani za financiranje projekta rekonstrukcije Ulice Bljesak. Rekonstrukcijom Ulice Bljesak poboljšati će se komunalni standard na području općine ali i unaprijediti sigurnost svih sudionika u prometu. Predloženi projekt je u potpunosti spreman za provedbu, a nakon provedbe radova, lokalna cesta u Ulici Bljesak biti će odmah stavljena u punu funkciju. Puni iznos projekta je 1.148 340 kn, ministarstvo je odobrilo 220 000kn za realizaciju projekta.
 7. Oriovac za projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste – ulice Josipa Kozarca u Oriovcu. Navedena cesta je u jako lošem stanju i trenutno se na istoj nalazi nekoliko slojeva sitnog kamenog materijala i frezanog asfalta , te potrebna hitna rekonstrukcija. Cesta je od iznimnog značaja jer se nalazi u samom centru naselja Oriovac, pored dječjeg vrtića “Ivančica” u koji roditelji svakodnevno dovoze i odvoze djecu. Cestu je potrebnu u cijelosti rekonstruirati, napraviti strojni iskop kamenog i zemljanog materijala, izvesti drenažu na cesti, napraviti oborinsku kanalizaciju (slivnike) te kolničku konstrukciju. Puni iznos projekta je 400 000 kn te je ministarstvo odobrilo 110 000kn.
 8. Rešetari za financiranje projekta nabave opreme za održavanje javnih površina na području Općine Rešetari. Cilj projekta je unapređenje komunalnog standarda na slabije razvijenom području kroz nabavu opreme potrebne za održavanje javnih površina. Očekivani rezultat projekta biti će vidljiv kroz uređene javnih površina na području Općine Rešetari. Puni iznos projekta je 300 000 kn te je ministarstvo odlukom dodijelilo 68 000 kn.
 9. Slavonski Šamac za financiranje projekta sanacije pješačke staze u ulicama Ivana Kozarca, Mostogradnja i Kralja Zvonimira. Sanacijom pješačkih staza u navedenim ulicama, poboljšat će se kvaliteta življenja lokalnog stanovništva, prvenstveno učenika kojima je to put do škole. Puni iznos projekta je 199 000 kn ministarstvo je odlukom odobrilo 90 000 kn za realizaciju ovog projekta.
 10. Vrpolje za financiranje projekta izgradnje pješačkih staza sa asfaltnim zastorom i rubnjacima u Ulici Hrvatskih branitelja dužine 160m, širine 1,50m, u Ulici Pavićevoj dužine 210 m, širine 1,50m i u ulici Josipa Juraja Strossmayera dužine 460m, širine 1,20m. Projektom se postižu porast standarda življenja, razvoj komunalne infrastrukture, sigurnost prometa pješacima.Puni iznos projekta je 492 000 kn te je ministarstvo odobrilo 170 000 kn.

Na samom kraju današnje svečanosti dodijeljene su i odluke o sufinanciranju izrade prostornih planova jedinica bBrodsko-posavske županije za 2016.

Sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. Državnim proračunom za 2016. godinu, usvojenim u Hrvatskom Saboru na sjednici 21. ožujka 2016. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za ovu svrhu osigurano je ukupno 3.000.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu 1.000.000,00 kuna

Ove odluke danas su dodijeljene slijedećim općinama i gradovima:

 1. Sibinj koji ima indeks razvijenosti 64,65 % i spada u II. skupinu. III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sibinj po Ugovoru iznosi 85.000,00 kuna, a sufinancirat će se 50% , odnosno sa 42.500,00 kn od strane MGIPU.
 2. Oriovac koji ima indeks razvijenosti 65,16 % i u II. je skupini.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac po Ugovoru iznosi 223.750,00 kuna, a sufinancirat će se 50% , odnosno sa 111.875,00 kn od strane MGIPU.

 1. Stara Gradiška, čiji je indeks razvijenosti 50,09 % i dio je II. skupine. III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška po Ugovoru iznosi 162.375,00 kuna,a sufinancirat će se 50% , odnosno sa 81.187,00 kn od strane MGIPU.

 1. Cernik, čiji je indeks razvijenosti,75 % i dio je II. skupine. Cijena iz Ugovora IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cernik je 65.000,00 kuna a sufinancirat će se 50% * odnosno 32.500,00 kn od strane MGIPU.

 1. Grad Slavonski Brod čiji je indeks razvijenosti 83,30 % i spada u III. Skupinu. Cijena iz Ugovora dopune Prostornog plana uređenja Grada Slavonski Brod je 77.000,00 kuna, a sufinancirat će se 40% , odnosno sa 31.005,00 kn od strane MGIPU.

 

Čestitajući svim dobitnicima odluka o sufinaciranju projekata ministar Kušćević naglasio je kako je sve plod zajedničkog truda ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja čija je namjera potaknuti ravnomjeran razvoj svih jediica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, kao i Brodsko-posavske županije i jedinica u njenom sastavu koje su na vrijeme znale prepoznati sve mogućnosti koje pružaju razni europski fondovi, te ih isto tako i iskoristiti kvalitetno pripremljenim projektima.

I zamjenica župana Dunja Magaš kao i predsjednik županijske skupštine Pero Ćosić, zahvalili su ministarstvu na ukazanoj pomoći, te su složni u tome kako velik broj danas ovdje okupljenih predstavnika jedinica lokalne samouprave i ravnatelja škola, svjedoči i o isto tako velikom broju odobrenih i ostvarenih projekata zahvaljujući upravo Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Potvrda je to i zalaganja i nastojanja Brodsko-posavske županije i župana Danijela Marušića u unapređenju komunalne infrastrukture, skrbi o okolišu putem projekata iz spektra energetske učinkovitosti, ali i školstva, vodeći pritom brigu o ravnomjernom razvoju svih naših dijelova.

 

Related Post