PROGRAM PUMA

1246 0

SLAVONSKI BROD, 5. veljače 2013. – Danas su župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić i zamjenik glavnog direktor Hrvatske udruge poslodavaca-a Bernard Jakelić potpisali ugovor o sufinanciranju Programa PUMA

za 2013. godinu.

Brodsko-posavska županija, putem Upravnog odjela za gospodarstvo, a u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca već sedam godina provodi “Program usavršavanja managera – PUMA”.

 

Programom se provodi edukacija i stručno usavršavanje poduzetnika i nadarenih studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s područja Brodsko-posavske županije, a kroz održavanje jednodnevnih seminara tijekom godine s eminentnim predavačima i temama iz područja poduzetništva i managementa u poduzetništvu.

Related Post