ProknjižiMe by Mirela Relković: Obrtnici

207 0

Obrt podrazumijeva samostalno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje semogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje npr. provode naukovanje za vezane obrte.

Eh da…često se priča o obrtnicima, a osobito od kada već imaju mogućnost pokrenuti svoj posao u najjednostavnijem obliku oporezivanja – onom paušalnom.

Međutim, jako malo obrtnika razumije zapravo princip vođenja jednostavnog knjigovodstva, osobito za sve one koji plaćaju porez prema izračunatom dohotku. Dohodak se računa kao razlika između primitaka i izdataka. Razlika je rezultat poslovanja.

Obično obrtnici koji na taj „jednostavni način“ imaju obvezu vođenja knjige Izlaznih, Ulaznih računa, Knjige primitaka i izdataka i Knjige tražbina i obveza, utvrđuju obvezu PDV-a po naplaćenim izlaznim računima ili priznaju isti prema svojim plaćenim računima.

Još veći problem vidim što sve manje računovođa zna tj. ne zna, upravo obavljati poslove računovodstva za takve obrtnike, a gledajući po sustavu učenja – mislim da konkretno takvih edukacija niti nema tj. sve što je pod nazivom „jednostavno“ knjigovodstvo, zapravo to više uopće nije.

Za obrtnika je važno razumjeti način obračuna i dohotka i PDV-a ali i razumijevanje toka novca– fleksibilnost s upravljanjem novčanim tokom iz kojeg proizlaze porezne obveze.

Uglavnom svim računovođama kojima je dosadila operativa – mogli bi se usmjeravati na obuku kadra – isključivo za obrtnike i slobodna zanimanja.

Tu ionako ne dolazi u obzir radna snaga iz drugih zemalja – a možda je to „hint“ za usmjeravanje učenika u obrtničkim zanimanjima.

Bar tako mislim i ja – jednostavno daje najbolje rezultate!

Mirela

Related Post