SASTANAK ŽUPANA S GRADONAČELNICIMA I NAČELNICIMA OPĆINA

1804 0

SLAVONSKI BROD, 30. ožujak 2016. – Dana 29. ožujka 2016. godine u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održan je radni sastanak gradonačelnika i načelnika općina sa županom Brodsko-posavske županije

i suradnicima sa sljedećim dnevnim redom: Provođenje mjera dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije na području Brodsko-posavske županije u 2016. godini.

Slijedom informacija o pojavi i sve bržem širenju epidemije Zika virusa, Brodsko-posavska županija pozvala je gradonačelnike i načelnike općina da poduzmu mjere i radnje koje su u njihovoj moći da se spriječi unos i širenje Zika virusa.

Ozbiljnost navedene situacije u Republici Hrvatskoj pojačana je nadolaskom toplijeg vremena koje pogoduje razmnožavanju komaraca vektora i turističkom sezonom u Republici Hrvatskoj koja dovodi do naglog porasta broja međunarodnih putnika.

Uzimajući u obzir navedeno Brodsko-posavska županija podsjetila je gradonačelnike i načelnike općina na obvezu provedbe mjera iz svoje nadležnosti koje su propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti , a koje su usmjerene prema sprječavanju pojave i širenja zaraznih bolesti.

Osobito je naglašena nužnost provedbe dezinsekcije koja podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprječavanja, zadržavanja, razmnožavanja ili smanjenja broja štetnih člankonožaca (arthropoda) i održavanje njihovog broja ispod praga štetnosti.

Stručno predavanje o Zika virusu održao je Igor Ivić Hofman , dr.med.,specijalist epidemiologije , a ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije , doc.prim..dr.sc. Ante Cvitković , dr.med. naglasio je važnost provedbe sprječavanja unosa i širenja Zika virusa , a time i sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

 

Nakon rasprave, doneseni su slijedeći zaključci:

 

1.Na području Brodsko-posavske županije nužno je provesti DDD mjere radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, a osobito je potrebna provedba dezinsekcije s ciljem prevencije širenja tigrastog komarca koji je prijenosnik Zika virusa. Predlaže se zajedničko provođenje dezinsekcije za sve jedinice lokalne samouprave u BPŽ.

 

2.Gradovi i općine obvezni su do 1. travnja 2016. godine dostaviti informaciju o donošenju Godišnjeg programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje svoje nadležnosti i planiranim sredstvima za provođenje dezinsekcije u 2016. godini kako bi se mogla provesti objedinjena nabava za provođenje dezinsekcije na području Brodsko-posavske županije.

 

3.Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije provest će istraživanje tržišta o cijeni provođenja dezinsekcije kako bi se pristupilo cjelovitom postupku dezinsekcije za područje Brodsko-posavske županije.

 

4.Zbog nemogućnosti osiguravanja dostatnih sredstava u proračunima gradova , općina i Županije, Brodsko-posavska županija zatražit će sufinanciranje dezinsekcije od Ministarstva zdravlja, Ministarstva regionalnog razvoja, Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda.

 

5.Stručni nadzor nad provedbom obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

 

6.Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije obavijestit će javnost o zaključcima sastanka povodom razmatranja provođenja mjera dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

Related Post