SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

2376 0

Mr. Ljiljana Lukačević (HDZ) izabrana za potpredsjednicu Gradskog vijeća

Autor Franjo Samardžić

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo izmjene gradskog proračuna i plan rada za 2017. godinu

NOVA GRADIŠKA – Danas je pod predsjedanjem Ljepše Rakas-Vujčić, dr. med. održana prva radna sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu je bilo 9 točaka i čak 24 podtočke.

Izborom potpredsjednika Vijeća iz redova oporbe i imenovanjima vijećnika u stalna radna tijela Gradskog vijeća završeno je i konstituiranje nove gradske predstavničke vlasti.

Na aktualnom satu za govornicom su se izredali gotovo svi vijećnici. Bilo je dosta za građane zanimljivih pitanja i isto tako odgovora gradonačelnika. O aktualnom satu opširnije narednih dana.

Za potpredsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana mr. Ljiljana Lukačević, spec. kl. psih. (HDZ).

U radna tijela Gradskog vijeća imenovana su po tro člana iz redova SDP-a i po dva iz redova HDZ-a. Iz redova Grupe birača nije bilo prijedloga, jer, kako kaže Željko Bigović, nitko ih ništa nije ni pitao.

Za predsjednika Odbora za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća imenovan je prof. Ivan Adžić (SDP), a za članove Jelena Kovre, mag.educ. art. i Vesna Đapić ( SDP), te Željko Bešlić, dipl. ing. šum. i Ljiljana Ptačnik, prof. (HDZ)

Za predsjednika Odbora za javna priznanja i nagrade izabran je Marijan Radić (SDP) i za članove Ljepša Rakas-Vujčić (SDP), Vlatko Grainer (Laburisti), Ljiljana Ptačnik i Antun Škvorčević (HDZ).

Za predsjednika Odbora za mjesnu samoupravu izabran je Igor Babić, dipl. ing. građ., a za članove Matej Zboril i Zoran Gazibarić ( svi SDP), te mr. Ljiljana Lukačević i Tomislav Bećirević (HDZ).

Vijećnici su usvojili godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2016. godinu sa ukupnim prihodima od 53,4 milijuna kuna i rashodima od 50,5 milijuna kuna, te viškom prihoda u iznosu od 2,9 milijuna kuna.

Gradonačelnik Vinko Grgić je kazao kako ovakve realizacije gradskog proračuna nije bilo do sada. Marijan Radić (SDP) je u ime Kluba Vijećnika SDP-a i Laburista podsjetio na krizu gradske vlasti i teškoće oko konstituiranja Gradskog vijeća nakon prijevremenih izbora te hvalevrijednu realizaciju proračuna u kratkom vremenu.

Navodeći niz primjedbi, stavove Kluba vijećnika HDZ-a, obrazložila je mr. Ljiljana Lukačević. Kazala je kako izvršenje proračuna potvrđuje ispravnost stavova Kluba vijećnika HDZ-a koji je ukazivao na nerealnost predloženog proračuna od 63 milijuna kuna tvrdeći da je on prenapuhan i predizboran. Klub vijećnika HDZ-a., kazala je nije bio ni za predloženi rebalans proračuna zbog čega je 5 vijećnika HDZ-a kod glasovanja bilo suzdržano. Protiv su bila dva vijećnika Grupe građana Željka Bigovića, a 10 vijećnika SDP-a i Laburista bilo je za.

Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, izvršena preraspodjela sredstva za pojedine namjene i osigurana sredstva za namjene koje nisu bile predviđene u proračunu.

Izmjenama je predviđeno smanjenje prihoda za milijun kuna, a prenesena sredstva iz prethodne godine povećana su za 2,6 milijuna kuna. Ukupni prihodi i primici s prenesenim sredstvima iz prethodne godine povećani su tako za 1,5 milijuna kuna.

Prihodi poslovanja povećani su za 625.559 kuna, a prihodi od prodaje dionica za 313.960 kuna, dok su prihodi od imovine smanjeni su za 2 milijuna kuna.

Rashodi poslovanja povećani su za 3,5 milijuna kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 20.000 kuna, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni za 2 milijuna kuna.

Nakon promjena u gradskom proračunu vijećnici su usvojili i izmjene i dopune programa za 2017. godinu , te izvješća gradskih ustanova i institucija za 2016. godinu.

Nakon dosta žustre rasprave vijećnici su usvojili odluku kojom se gradonačelniku daje odobrenje za davanje izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću NG DRVO d.o.o..

Sjednica Gradskog vijeća trajala je sedam sati.

Related Post

UPOZORENJE SLAVČE

Autor - 06/08/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 6. kolovoza 2014. – Obilne kiše na Psunju ponovo su zamuljenom vodom napunile akumulaciju Bačica i opet donijele…

Bravo za IOŠ

Autor - 25/03/2019 0
WorldSkills Croatia – natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2018. / 2019. u sklopu ESF projekta Promocija učeničkih kompetencija…