SJEDNICA ŽUPANJSKE SKUPŠTINE

1860 0

SLAVONSKI BROD, 19. rujan 2012. – Jučer je održana 23. sjednica Županijske skupštine na kojoj je raspravljeno ukupno 12 točaka dnevnog reda.

 

Autor: BPZ

Kod utvrđivanja dnevnog reda ponovno je skinuto s dnevnog reda davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, ovaj put na zahtjev Kluba vijećnika HSP-a “Dr. Ante Starčević”.

 

Dnevni red je dopunjen s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području općina Donji Andrijevci i Sikirevci iz razloga što ove općine na svojim vijećima nisu donijele te odluke.

 

1. Aktualni sat na ovoj sjednici daleko je prekoračio poslovničku satnicu i trajao je gotovo tri sata. Vijećnici su županu i njegovim zamjenicima postavili 40 pitanja vezano za: aktualno stanju Domu za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, organizaciju prijevoza učenika srednjih škola, zatvaranje financijske konstrukcije bolničke poliklinike, organizacija i svi propusti u funkcioniranju hitne medicinske pomoći u gradu Nova Gradiška, dovršenje OŠ u Garčinu i Novoj Kapeli, financijski problemi u Općini Sibinj, elementarna nepogoda (suša) i dr. Na najveći broj pitanja vijećnicima su župan ili zamjenici dali iscrpne i utemeljene odgovore.

 

2. Druga točka dnevnog reda su kadrovska pitanja i Skupština je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, usvojila sve prijedloge, kao što su: imenovanje sudaca porotnika u Županijskih sud Slavonski Brod, suglasnost na imenovanje načelnika Policijske uprave brodsko-posavske u osobi Ante Zovaka, imenovanje predstavnika Županije u Školski odbor Tehničke škole Slavonski Brod te razrješenje i imenovanje drugih osoba u školske odbore osnovnih škola u ime osnivača.

 

3. Prihvaćeni su: Izvješće o financijskom nadzoru Županijskog proračuna, Ureda državne revizije, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Županijskog proračuna za I.-VI. 2012. Izvješće o radu župana i njegovih zamjenika u prvom polugodištu.

 

4. Utvrđeni su prijedlozi za izmjene i dopune Mreže javnozdravstvenih službi koje će se po hitnom postupku uputiti ministru zdravlja, kako bi se sačuvala dosadašnja razina usluga s jedne strane te s obzirom na broj stanovnika i stvarne potrebe povećao broj timova u specijalističko konzilijarnoj-dijagnostičkoj zdravstvenoj djelatnosti, obiteljskoj medicini i fizikalnoj terapiji. Predloženo je županu da zatraži prijam kod ministra zdravlja, zajedno sa stručnim suradnicima iz zdravstvenih ustanova po ovoj problematici.

 

5. Data je suglasnost na donaciju građevinskih radova namjenski za izradnju Centra za dijalizu u sklopu Opće bolnice Nova Gradiška.

 

6. Data je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod o promjeni djelatnosti.

 

7. Prihvaćena je inicijativa za promjenu Mreže osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije, prema kojoj bi se tri područne škole osamostalile i to Područna škola Jelas, Područna škola Kolonija i Područna škola Bukovlje-Vranovci, a škola u izgradnji u Ruščici trebala bi se ustrojiti kao samostalna škola, a ne kao Područna škola Osnovne škole “Vladimir Nazor” Slavonski Brod.

 

8. Zadnja, i za građane općina Donji Andrijevci i Sikirevci, posebno interesantna točka, je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za “0” kuna”. Zbog nedonošenja ovih odluka u nadležnosti Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci i Općinskog vijeća Općine Sikirevci, njihovi proračuni ostat će bez prihoda s osnova naknada za priključenje.

Related Post