STEČAJ U SEKULIĆU – Sekulić se nudi za 40 posto procijenjene vrijednosti

868 0

NOVA GRADIŠKA, 3. svibanj 2012. – Nekretnine DI

Stjepan Sekulić Nova Gradiška u stečaju izlažu se prodaji na devetoj javnoj dražbi.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana nude se po cijeni od 17.567.234,56 kuna, a nekretnine i pokretnine pogona Radinost po cijeni od 10.882.175,68 kuna. Nekretnina pogona Tvornica na kojima su upisana razlučna prava nude se po početnoj cijeni 19.426.776,26 kuna.

 

Ročište za devetu javnu dražbu održati će se 13. lipnja 2012. u Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu.

 

Navedene nekretnine prodavat će se po cijenama koje su za 60 posto manje od procijenjenih.

Related Post