TRAGOVI VREMENA – NOVA KNJIGA FELIKSA VALENTIĆA

1272 0

NOVA GRADIŠKA, 21. srpnja 2010. – Tragovi vremena naziv je nove knjige koju ovih dana dovršava poznati novogradiški publicist Felik Valentić. Knjiga obuhvaća period od osnivanja Nove Gradiške do danas i može se reći donijeti će cjelovit prikaz bogate prošlosti najmlađeg grada u Hrvatskoj. Knjiga bi iz tiska trebala izaći do konca ove godine. – Osim

 značajnih ljudi i prikaza svih naselja na novogradiškom području knjiga sadrži sve značajne događaje iz političkog, kulturnog i društvenog života do današnjih dana. To su dopunjeni i prošireni podaci koje sam prije sedam godina objavio u Novogradiškom leksikonu. Ova knjiga ima formu enciklopedijskog priručnika, a moglo bi se reći da će biti mala novogradiška enciklopedija. Za ovu bi se knjigu moglo reći da će biti svaštara jer u njoj ima svašta. Uvršteno je sve što sam smatrao da je bitno za Novu Gradišku. Ima dosta novih informacija koje sam prikupio u posljednjih osam godina, novih brojnih ilustracija i 300 fotografija. Za neka područja imaju dodatne bilješke u kojima su zanimljivosti i opširnije informacije. Knjiga je edukativnog karaktera. Iako smo najmlađi grad brojne su zanimljivosti. Zanimljivo je da smo 1913. godine imali javnu rasvjetu, a rӧntgen aparat 1912. godine, da je vatrogasno društvo osnovano 1873, Lobina pivovara 1873. godine, koja je bila prva industrijska pivovara. U knjizu su i druge zanimljive pojedinosti i događaji. To su priče koju Novu Gradišku čine zanimljivom – kaže Feliks Valentić.

Related Post

KULTURA

Autor - 05/07/2015 0
NOVA GRADIŠKA, 5. srpnja – Polaznik Glazbene škole Požega, odjela truba, jedan je od dobitnika Oscara znanja za školsku godinu…