TRAŽI SE KUPAC ZA DI STJEPAN SEKULIĆ

1491 0

NOVA GRADIŠKA, 18. lipanj 2013. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu obznanio je još jednu javnu dražbu na kojoj se po četrnaesti put nude na prodaju nekretnine stečajnog dužnika D I STJEPAN SEKULIĆ Nova Gradiška.

U odnosu na prethodnu dražbu cijene su smanjene za još pet posto i sada se imovina Sekulića, nekretnine i pokretnine, nudi za 33,3 milijuna kuna što je tek 28 posto procijenjene vrijednosti. Ročište je zakazano za 2. prosinac 2013. godine.

 

-Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana nude se po početnoj cijeni od 11.464.348,33 kuna, a pokretnine – strojeva i opreme pogona Pilana kao neopterećena imovina, po početnoj cijeni od 735.634,93 kuna.

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 12.199.983,26 kuna.

-Nekretnine i pokretnine pogona Radinost ,koje su opterećene sa razlučnim pravima po početnoj cijeni 6.914.089,86 kuna, a pokretnine, strojevi i opreme koje su neopterećena imovina po početnoj cijeni 643.295,48 kuna.

Ukupna početna cijena imovine – nekretnina i pokretnina pogona Radinost je 7.557.385,34 kn;

-Nekretnine pogona Tvornica na kojima su upisana razlučna prava po početnoj cijeni 13.491.386,15 kuna.

Related Post