TURIZAM – OSNOVANA TURISTIČKA ZAJEDNICA NOVA KAPELA

1588 0

NOVA KAPELA, 29. rujna 2010. – Jedan od pravaca razvoja općine Nova Kapela je i turistička djelatnost. Turistički potencijali nisu mali, od idiličnog autohtonog ambijenta koji nudi Eko-etno selo Stara Kapela, lovnog turizma u Radinju i folklornih i govornih osobitosti koje nudi selo Siče, do argheološkog nalazišta Ravnjaš, jednog od najznačajnijih nalazišta

klasične sopotske kulture u Brodsko-posavskoj županiji i sjevernoj Hrvatskoj. Ove ali i druge aktivnosti kao turističku ponudu objediniti će danas osnovana Turistička zajednica na čijem je čelu općinski načelnik Josip Benić.

 

Turistička ponuda općine Nova Kapela trebala bi postati sastavni dio ukupne turističke ponude Brodsko-posavske županije koja još uvijek nije nedovoljno iskorišten gospodraski potencijal.

              

   Danijel Marušić                                      Josip Benić

 

To je prva Turistička zajednica osnovana u općini. Čestitao sam načelniku kao njenom predsjedniku i svima koji su došli na osnivanje. Smatram da je veoma bitno osnovati Turističku zajednicu jer postoji dobri i veliki projekti u Ministarstvu turizma i Ministarstvu kulture vezani za turizam i turističku djelatnost. Nažalost, takvim velikim projektima, koje ova ministarstva nude, pojedinčano je teško pristupiti. Smatram da osnivanjem turističkih zajednica i njihovim povezivanjem možemo puno bolje koordinirati rad i iskoristiti potencijale naše Županije. Vidim veliki interes za turističku djelatnost. Očekujem da ćemo, kada se osnuju nove turističke zajednice po općinama, u okviru Turističke zajednice Brodsko-posavske županije  svi zajedno doprinijeti razvoju turizma i same Županije.  

Eko-etno selo Stara Kapela

 

Županija će konkretno pomoći Turističkoj zajednici Nova Kapela. Jučer je bio ministar Božo Biškupić. Sa kulturnim sadaržajima koje prati i pomaže Ministarstvo kulture prepliće se i turistička ponuda. Mislim da u ta dva ministarstva imaju interesa i mogućnoasti da pomognu našim turističkim djelatnicima. Turizam, pogotovo eko-turizam treba se ovdje razvijati jer može biti dodatna grana nekoj osnovnoj djelatnosti i u ovim recesijskim vremenima pomoći ljudima.  

KUD “Radinje” Siče

Arheološka istraživanja na Ravnjašu

Related Post

Božićni koncert

Autor - 27/12/2011 0
U ponedjeljak, 26. prosinca, na drugi dan Božića, blagdan sv. Stjepana, u novokapelačkoj župnoj crkvi Blažene Djevice Marije, održan je…

NA RADOST DJECE

Autor - 24/07/2014 0
NOVA KAPELA 24. srpnja 2014. – Udruga „Sveti Antun“ Batrina na radost djece u subotu organizira „Čarobnu pričaonicu“.