U BOLNICI ZAŠTITARI I POVJERENSTVO MINISTARSTVA ZDRAVSTVA – POLITIKA NA KIRURŠKOM ODJELU

1480 0

NOVA GRADIŠKA, 2. veljače 2011. – Stanje na kirurškom odjelu Opće bolnice Nova Gradiška posljednjih dana je tema dana u Novoj Gradiški. Sukob liječnika, intervencija policije, dolazak zaštitara i Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da ispita slučaj dovoljni su za pitanje jesu li zakinuta prava pacijenata na kirurškom odjelu

jer su neki od pacijenatanapustili bolnicu. Zbog „pobune“ dvojice kirurga“ sastalo se i očitovalo Upravno vijeće bolnice, dalo podršku ravnatelju dr. Zoranu Jukiću i šefu kirurgije dr. Bogomiru Barbiću i usvojilo zaključke u kojima se navodi da prava pacijenata nisu povrijeđena, a od ravnatelja traži da izvijesti o nalazu Povjerenstva Ministarstva zdravstva.

 

Sporan raspored dežurstava

 

O ovom slučaju nismo do sada pisali jer nismo dobili pouzdane informacije, a nismo željeli prenositi brojne proturječne iskaze. I sada ćemo se što se tiče izjava pobunjenih kirurga dr. Dalibora Marića i dr. Ivana Markovića osloniti na izjave dr. Marića dane jednom portalu jer ne možemo dočekati najavljenu konferenciju za novinare.

Prema izjavama dr. Marića do spora je došlo zbog novog rasporeda dežurstava s kojeg je bio izostavljen. Dr. Marić, prema izjavi koju je dao tom portalu, navodi da se radi o samovolji ravnatelja bolnice i šefa kirurškog odjela. Isto tako tvrdi da nije bilo nasilja, za koji ih se optužuje.

 

“Moj kolega dr. Marković je rekao da to više tako ne može. Ton je bio malo glasniji, a u razgovor sam se uključio i ja”, priča nam Marić. No, čini se da je ravnatelj bolnice pritužbe dvojice nezadovoljnih kirurga shvatio kao prijetnju, te ih je prijavio policiji. “Nije bilo nikakvog nasilja i nikakvih prijetnji kako je Jukić prijavio policiji. Nitko nije nikoga niti uvrijedio niti izrekao bilo kakvu prijetnju niti fizički napao”, tvrdi Marić – citiramo s stranice portala.

 

Sve su čuli i vidjeli pacijenti

 

Dr. Bogomir Barbić ima sasvim drugu priču, čiji su svjedoci, kako kaže, bili djelatnici kirurgije, ali i pacijenti.

– Vrijeđao je mene i ravnatelja i psovao nam majku. Jedan je sutradan lupao o pod stolicom, a drugi za vrijeme vizite zgužvao raspored operacija za tekući dan i raspored dežurstava za veljaču. Tražili su da se vrate u dežurstvo. Na viziti je došlo do verbalnog napada i fizičkog zaprečavanja i otimanja dokumentacije iz mojih ruku. Zbog takvog ponašanja liječnika angažirani su zaštitari. Nepovjerenje se prenijelo na pacijente, nekima su liječnici rekli da ih neće operirati pa su napustili bolnicu. Zato su zaštitari od 8 do 16 sati na odjelu – kaže dr. Bogomir Barbić.

Ravnatelj dr. Zoran Jukić kaže da se nasilje, kakvog imamo u školama i na nogometnim utakmicama prenijelo i u bolnicu. – Po službenoj dužnosti sam obvezan spriječiti svaki vid nasilja i osigurati normalno funkcioniranje rada u svakom dijelu bolnice. O nemilim događajima izvijestio sam Ministarstvo unutarnjih poslova gospodina Karamarka, načelnika Policijske uprave brodsko-posavske gospodina Pršu, odgovarajuće službe u Ministarstvu zdravstva, i angažirao zaštitare, nakon čega se situacija smirila – kaže ravnatelj dr. Zoran Jukić.

 

Zaključci Upravnog vijeća

 

Evo i zaključaka koje je jednoglasno donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška pod predsjedanjem župana Danijela Marušića .

– Upravno Vijeće prihvaća informaciju o stanju sigurnosti u Općoj bolnici Nova Gradiška i daje punu podršku ravnatelju na poduzetnim mjerama prevencije moguće eskalacije nezadovoljstva liječnika na kirurškom odjelu zbog novog rasporeda dežurstva u okviru kojih je i angažiranje zaštitarske službe.

Organizacija i odgovornost za funkcioniranja sustava zdravstvene zaštite u Općoj bolnici u nadležnosti je ravnatelja ustanove, šefova djelatnosti i ostalih tijela ustanove pri čemu su obvezni voditi računa o pravima pacijenta.

Raspored dežurstava u okviru kirurškog odjela za veljaču ove godine određen je odlukom šefa djelatnosti sukladno kadrovskim mogućnostima.

Upravno vijeće ocjenjuje da s novim rasporedom dežurstava nisu povrijeđena prava pacijenata, odnosno ne pronalazi niti jedan propust koji upućuje da su povrijeđena bilo koja prava pacijenata, kao ni da nisu povrijeđena prava liječnika specijalista koji im pripadaju temeljem radnog zakonodavstva . Zadužuje se ravnatelj opće bolnice da obvezno izvijesti Upravno vijeće o nalazu i mišljenju povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i drugih nadležnih tijela, ukoliko su angažirana i koja će možda biti angažirana, čemu se Upravno vijeće ne protivi.

Zadužuje se ravnatelj Opće bolnice da do iduće sjednice Upravnog vijeća pribavi informacije od drugih bolnica u Republici Hrvatskoj istoga ranga i organizacije djelatnosti kao Opća bolnica Nova Gradiška o rasporeda dežurstva, poglavito da li su to liječnici specijalisti ortopedi raspoređeni u dežurstvo na kirurškim odjelima, te o tim činjenicama izvijesti Upravno vijeće – navodi se u zaključcima koje je potpisao predsjednik Upravnog vijeća doktor veterine Danijel Marušić.

foto: novagra.hr

Related Post