Udruga sv. Vinka Paulskog

1572 0

Udruga sv. Vinka Paulskog osnovana u Parizu 1833.g. djeluje od 2003. i u Novoj Kapeli, župi Požeške biskupije, kao konferencija Preslavnog Imena Marijina i pripada Područnom vijeću bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu, osnovanom 2007.g.

 

Područno vijeće obuhvaća tri biskupije:zagrebačku, varaždinsku i požešku i ima osam konferencija.

 

U svim konferencijama njeguju i duhovnost članova, stoga jednom godišnje održavaju duhovne obnove na razini Područnog vijeća. U subotu, 14. siječnja, domaćin duhovnoj obnovi bila je novokapelačka Konferencija. Sve sudionike pozdravila je predsjednica Konferencije, Željka Balić, a molitvu za uspješan rad vodio je jedan od predavača, dr. Anton Tamarut, profesor dogmatike na zagrebačkom KBF-u. Okupljene je pozdravila i predsjednica Udruge, Katica Nožina Balić. Uvodno izlaganje o životu i radu jednog od utemeljitelja Udruge sv. Vinka Paulskog – bl. Frederica Ozanama, pripremila je dipl. pravnica, Marija Perčić. Dr. Tamarut govorio je o karizmama bl. Ozanama, među kojima su karizma milosrdne ljubavi, darovitost (čitanje znakova vremena), hrabrost, povezivanje intelektualne djelatnosti sa socijalnom – nova evangelizacija i karizma prijateljstva (graditelj istog).

 

Nakon predavanja, nastavljen je rad u grupama, koje su promišljale o utjecaju obitelji u formiranju profila socijalno odgovornog i angažiranog kršćanina, zatim o ulozi i odgovornosti vjernika laika za evanđeoski lik crkve, o metodama i načinima evangelizacije laika u suvremenom društvu, o čitanju znakova vremena i potrebama suvremenog svijeta, o suvremenim oblicima siromaštva i kako ih ublažiti i predusresti, o suradnji i dijalogu unutar Crkve između vjernika laika i svećenika, a u korist siromaha te o izvorima i nadahnućima za društveni angažman i karitativnu djelatnost.

 

Dr. Tamarut podsjetio je i na 23. travnja, kada će biti svečano otvorena godina obilježavanja 200. obljetnice rođenja bl. Ozanama, pa će svakako biti prilike za brojne aktivnosti na razini Područnog vijeća i u Konferencijama. Sudionici duhovne obnove posjetili su i Dom za stare i nemoćne „Sv. Vinko Paulski“ u Novoj Kapeli, a nakon prilike za ispovijed, slavljena je i sv. Misa u novokapelačkoj župnoj crkvi Blažene Djevice Marije.

 

Duhovnoj obnovi bila je, među ostalima, nazočna Mirjana Prpić, koja je dva mandata bila predsjednica novokapelačke Konferencije Preslavnog Imena Marijina, a aktualna je predsjednica Područnog vijeća bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu i članica Nacionalnog vijeća, zatim duhovnik novokapelačke Konferencije, vlč. Đuro Cvitić, te časne sestre milosrdnice i Marijine sestre, koje djeluju u novokapelačkoj župi i Domu „Sveti Vinko Paulski“. Duhovnoj obnovi prisustvovalo je 65 članova.

Related Post

OPĆINA NOVA KAPELA

Autor - 30/03/2016 0
NOVA KAPELA, 30. ožujak 2016. – Nakon provedenog Javnog natječaj za dodjelu stipendija Općine Nova Kapela redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog,…

RADOST ŽIVOTA

Autor - 14/08/2016 0
NOVA KAPELA – Požeški biskup Antun Škvorčević 12. kolovoza pohodio je Župu Blažene Djevice Marije u Novoj Kapeli i tijekom…