ŽUPANIJA PODUPIRE KATASTARSKU IZMJERU

1758 0

Iako su županijama novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu uskraćena sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta za ovu i slične namjene Brodsko-posavska županija će nastaviti dalje pratiti projekte katastarske izmjere

– kazao je zamjenik župana Davor Vlaović

 

SLAVONSKI BROD, 30. lipnja 2013. – U maloj vijećnici Brodsko-posavske županije u nazočnosti župana Danijela Marušića, njegovog zamjenika Davora Vlaovića i pročelnika Željka Burazovića te predstavnika tvrtke Cadcom d.o.o. iz Zagreba, načelnice općine Velike Kopanica Ružice Vukovac, načelnika općine Staro Petrovo Selo Željka Kočijaševića, pročelnice PUK Slavonski Brod Vesne Kovač, voditelja Odjela za katastar nekretnina Ivice Stipetića i zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu Gabrijela Zovaka, održan je sastanak o provedbi katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta na području općina Velika Kopanica i Staro Petrovo Selo.

 

Poduzeće za geodetsko projektiranje Cadcom d.o.o. iz Zagreba predstavio je direktor Darko Car, koje je nakon postupka javne nabave  izabrano za izvođača radova katastarske izmjere na području dviju općina. Poslovi izmjere cca 230 ha u k.o. Velika Kopanica iznose 59.512,50 kn, a za cca 355 ha od čega 270 ha u k.o. Staro Petrovo Selo i 85 ha u k.o. Crnogovci oni iznose 89.637,50 kn. Potrebna sredstva za izvršenje radova na 585 ha ukupno iznose 149.150,00 kn, a osiguravaju ih Državna geodetska uprava s 33%, Brodsko-posavska županija s 33% t, a općine s 34 %.

 

S terenskim radovima izvođač planira krenuti početkom rujna ove godine, a predaju elaborata za evidentiranje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u katastru i zemljišnim knjigama do kraja 2014. godine, kako je Ugovorom i predviđeno.

 

„Brodsko-posavska županija već devetu godinu za redom svojim proračunskim sredstvima prati projekte katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta na području svih općina Županije što je u konačnici rezultiralo sređivanjem cca 10.000 ha zemljišta. Iako su županijama novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu uskraćena sredstava od zakupa za ove i slične namjene, a koja su se do sada osiguravala od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, Brodsko-posavska županija će ipak nastaviti dalje s praćenjem projekta katastarske izmjere u svrhu usklađivanja stvarnog stanja i katastarskog operata sa stanjem u zemljišnoj knjizi kako bi nekretnina bila mjerodavna za pravni promet“ – istaknuo je na kraju sastanka Davor Vlaović, zamjenik župana za gospodarstvo.

Related Post